Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Jaunimo Kryžiaus kelias (2012-03-23)

Paskelbta: 2012-03-27

 

Kovo 23 dieną, šeštadienį, Kristaus Prisikėlimo parapijos  jaunimas "Vynmedis" ir "Sekmadienis” kartu su Šilainių Šv. Dvasios parapijos jaunimu ėjo Kryžiaus kelią nuo mažosios Prisikėlimo bažnytėlės iki Paminklinės  Prisikėlimo bažnyčios. Kryžiaus kelią inicijavo vikaras kun. Audrius  Martusevičius, Prisikėlimo bei  Šilainių parapijų jaunimas. 

 

Mūsų suorganizuotas Kryžiaus kelias nebuvo gausus, labai ištaigingas ir  traukiantis didelį dėmesį. Ne, buvo priešingai. Gatvė  buvo šalutinė, einanti pro Jablonskio gimnaziją, o ir  mūsų  tebuvo dvylika, tiek pat kiek Jėzus turėjo mokinių. 20.30 val. mes pajudėjome nuo mažosios bažnytėlės nusiteikdami kartu apmąstyti Jėzaus kentėjimų kelią.  Nors mūsų buvo nedaug, bet Dievo veikimas buvo.

Įsimintiniausia Kryžiaus kelio dalis buvo, kai per 10 - ąją stotį privažiavo jaunų vaikinų mašina, kuri sustojo šalia mūsų. Turbūt ne man vienai iš Kryžiaus kelio dalyvių buvo šmėkštelėjusi galvoje mintis, kad tie jaunuoliai iš mūsų nori pasišaipyti, išsijuokti ir mus pažeminti, bet atsitiko priešingai nei galvojau. Mašinos variklis nutilo, juoko ir pašaipų nesigirdėjo, tik kun. Audriaus ir vieno jaunuolio balsai, kalbantys apie Dievo Žmogaus Kančią.

Pabaigus stoties apmąstymui judėjome toliau, o mašina užsikūrė ir nuvažiavo. Atrodo tai nieko ypatinga, bet buvo nuostabu jausti, kad Dievo Kančios slėpinio bent mažytė dalis pasiekė kitą žmogų. Šiuo nutikimu  mūsų paprastas, mažas Kryžiaus kelelis greitai  pasibaigė iš lėto apmąstant likusias stotis.

Pasibaigus Kryžiaus keliui, skubėjome į jaunimo kambarį šildytis, gerti karštos arbatos ir pažiūrėti kun. Audriaus atsineštus, nuostabius filmus.

Vienas filmas labai tinkantis krepšinio mėgėjams, kuris vadinosi „Krepšinis ir krepšininkų liudijimai apie tikėjimą”, o kitas apie draugystę stipresnę nei mirtis „Vaistai”.

 Pirmasis filmas leido suprasti, kad „sėkmė yra Dievo valia ir paklusnumas Jo valiai”. Šis filmas  įkvėpė daryti gerus darbus savo artimiesiems, miestui, tėvynei kartu su Jėzaus pagalba kasdieniniame gyvenime.

Antrasis filmas prikaustė prie ekranų savo paprasta istorija apie aids liga sergantį vaiką ir kaimynų berniuką, kurie visiškai skirtingi, bet  tampa neišskiriamais draugais. Filmas  priverčia dar kartą apmąstyti Jėzaus pagrindinį meilės įsakymą „Mylėkite savo artimą, kaip save patį”.

Kryžiaus kelią ir filmų žiūrėjimą užbaigėme maldomis ir Taize giesmėmis, prisimindami savo artimuosius, parapijos tikinčiuosius, apleistuosius, ligonius, alkstančius ir trokštančius, o svarbiausia - ėjome miegoti įsitikinę, kad Jėzus mus labai myli.

Rūta Mažunaitytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021