Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Klebono mons. V. Grigaravičiaus tarnystės 10-metis Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2012-04-22)

Paskelbta: 2012-04-19

Balandžio 22 d.  sukanka 10 metų kai Kauno arkivyskupo metropolito  Sigito Tamkevičiaus SJ  dekretu  kun. Vytautas Grigaravičius buvo  skiriamas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu.  

Arkivyskupas dekrete rašė „Pasitikėdamas Dievu ir sąžiningai panaudodamas žmogiškus gabumus, jūs būsite ir rūpestingas parapijos dvasios vadas, ir pajėgus Jūsų pirmtakų vykdytų Paminklinės šventovės atstatymo  darbų tęsėjas“.

Per šį laikotarpį buvo gausus reikšmingų monsinjoro  biografijos datų. Kauno Kristaus  Prisikėlimo parapijos  klebonas monsinjoras Vytautas  Grigaravičius buvo paskirtas ir  Kauno I dekanato dekanu. 

2006 m. birželio 2 d. VDU Teologijos fakultete apgynė teologijos licenciatą – bažnytinės teisės magistro diplominį darbą.

2007 m. sausio 23 d. Šv. Tėvas Benediktas XVI suteikė monsinjoro titulą.

2011 m. rugsėjo 22 d. šventė savo kunigystės 20-metį.  

Klebonui vadovaujant buvo iš pagrindų atstatyta paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, kuri  2004 m. gruodžio 26 d.   iškilmingai dedikuota Dievui.

2006 m. iš pagrindų restauruota  mažoji Kristaus Prisikėlimo  bažnyčia,  2008 m. kovo mėn. ji pasipuošė naujais bažnytiniais suolais su klauptais, o   2010 m. iš pagrindų sutvarkytas mažosios Prisikėlimo bažnyčios šventorius.

2008 m. rugsėjo 13 d. pašventintas parapijos namų kertinis akmuo, o 2009 m. gruodžio 26 d. jau buvo pašventinti nauji parapijos namai. 

2012 m. balandžio 8 d. pašventintos  naujos Kryžiaus kelio stotys paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.

Tai tik dalis darbų, kurie  nuoširdžiu,  uoliu  klebono rūpesčiu buvo atlikti parapijoje.  Savo energiją, entuziazmą monsinjoras  perduoda komandai, kurią yra subūręs.  

Jo   iniciatyva parapijoje veikia 23 aktyvios institucijos, kurių dėka palaikoma Gyvoji Bažnyčia. 

Tegul gailestingas Dievas laimina visus Jūsų darbus, o Šventoji Dvasia apdovanoja gausiomis malonės dovanomis...

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021