Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Prisikėlimas (2012-04-25)

Paskelbta: 2012-05-02

 

Velykų laiko šventės tebesitęsia. Dar gyvename Prisikėlimu. Todėl buvo labai įdomu senjorams, susirinkusiems į popietę  paskutinįjį balandžio trečiadienį, paklausyti kanauninko  kun. Roberto Pukenio  pasakojimo apie Kristaus Prisikėlimą. Tai tema, kuri niekada nepasensta, kuri įdomi.

 

Kanauninkas papasakojo, ką mini visos Evangelijos, kas atsitiko apaštalų sąmonėje, kai Kristus prisikėlė, kaip pasikeitė gyvenimas po Kristaus prisikėlimo. Prelegentas kalbėjo ir apie pagarbą  kitų tikėjimų  žmonėms, kaip neįžeisti, kaip elgtis.

 

Paskutinįjį mėnesio trečiadienį visada pasveikiname tą mėnesį gimusius. Senjorai kuo nuoširdžiausiai sveikino  balandžio sukaktuvininkus. Juolab švenčiančius   brandžius jubiliejus: Vytautą Petružį - 75-mečio, Stasę Bracevičienę - 70-mečio, Aldoną Venciuvienę  - 85-mečio, Dalę Tamošauskienę -  80-mečio proga. Mūsų kuklų šventišką  stalą palaimino kanauninkas Robertas Pukenis. Jubiliatams - gėlių žiedai, „Ilgiausių metų“, daug linkėjimų ir skambių dainų.

    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021