Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - Žodis ir spalva“ (2012-05-20)

Paskelbta: 2012-05-23

Iš tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą...

Gegužės 20-ąją po šv. Mišių visi skubėjo į konferencijų salę, kur  vyko susitikimas su Kauno akademinio dramos teatro aktore Regina Varnaite, švenčančia  brandų 85-erių metų gyvenimo ir 60-ties metų darbo scenoje jubiliejus. Kai aktorė įėjo į salę, visi atsistojo, ją pagerbdami.

 Šventėje dalyvavęs prelatas kun. Vytautas Steponas  Vaičiūnas, sveikindamas aktorę su garbingu jubiliejumi, pasidžiaugė, kad su jos šeima  teko bendrauti daug metų ir gėrėtis ja, kuri spinduliuoja savo dvasia. Regina Varnaitė kartu su vyru aktoriumi Vytautu Eidukaičiu dalinuosi viskuo, kuo juos apdovanojo Dievas,  su kitais. Prelatas, dėkodamas už jų  gyvenimą, linkėjo Viešpaties globos ir Dievo palaimos.

Renginyje dalyvavusi Reginos Varnaitės dukra Eušra Eidukaitytė priminė aktorės kūrybos kelią, pagrindinius vaidmenis  Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre. Ir žūrovai išgirdo nepamirštamas ištraukas iš spektaklių: Keturakio „Amerika pirtyje“, K. Borutos „Baltaragio malūnas“, E.Mikulėnaitės „Visada tas pats”.

 Regis, metai  nepakeitė aktorės Reginos Varnaitės – ji vis tokia pat spinduliuojanti giliausiu humoru. Beje, teatre ji kūrė ne tik komiškus, bet ir dramatiškus, tragiškus vaidmenis.

Stefa Navardaitienė, sveikindama  jubiliatę, pasidžiaugė jų bendromis išvykomis su programa po  Lietuvą ir Vokietijoje. „Regina – nuostabi partnerė, džiaugiuosi, kad man teko laimė kartu  kurti ir  dalintis su žiūrovais“, - sakė Stefa Navardaitienė. Sveikinimai, gėlės, linkėjimai gerbiamai ir mylimai aktorei Reginai Varnaitei. Kauno valstybinio akademinio dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas kalbėdamas pabrėžė, kad: „Regina ne tik teatro primadona, žavi jos tvirtas pilietiškumas, visuomeniškumas.  Ji prieš rinkimus keliavo per Dzūkiją, telkdama žmones rimtai pamąstyti, ką reikia rinkti į Seimą.“

Susitikimą su gerbėjais aktorė Regina Varnaitė pradėjo Bernardo Bradžionio eilėmis:“ Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą/ Iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena/ Iš Tavo rankos man ir laimė mano krito/ Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena“.

Palinkėkime, kad šie žodžiai  lydėtų aktorę Reginą Varnaitę  dar daug metų.   

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021