Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė (2012-06-10)

Paskelbta: 2012-06-11

 

Kristaus Prisikėlimo parapijoje  Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė  buvo švenčiama neįprastai anksti.

Iškilmė prasidėjo 7.30 val. Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies  litanija.

Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.  Homilijoje monsinjoras  kalbėjo apie Eucharistijos įsteigimą ir jos reikšmę žmogaus gyvenime.

Po šv Mišių iškilminga procesija vyko apie mažą Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. Stotelėse Evangelijas skaitė ir mąstymus sakė parapijos kunigai: mons. V.Grigaravičius, vikarai kun. N. Šmerauskas ir kun. T. Trečiokas.

Po to dauguma išskubėjo prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, nuo kurios  prasidėjo  Kauno arkivyskupijos  Devintinių procesija su Švč. Sakramentu  į arkikatedrą baziliką.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai  vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ,  dalyvavo Kauno miesto bažnyčių kunigai, vienuolės, Kunigų seminarijos auklėtiniai bei parapijų tikintieji.

12.00 val. Arkikatedroje buvo aukojamos iškilmingos  šv. Mišios.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021