Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos globėjo, Šv. Jono Krikštytojo, proga - apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2012-06-25)

Paskelbta: 2012-06-25

Birželio 24 d. 15 val. arkikatedroje  šv. Mišiomis prasidėjo Kauno arkivyskupijos globėjo -  Šv. Jono Krikštytojo iškilmė.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Kauno arkivyskupijos kunigai.

Homilijoje arkivyskupas kalbėjo: Šv. Jonas Krikštytojas  neeilinis šventasis... (Ganytojo žodis išsamiai žr...)

Po šv. Mišių Arkivyskupijos dienos paminėjimas vyko arkivyskupijos konferencijų salėje. 

Arkivyskupas metropolitas   pasidalijo mintimis, džiaugsmais ir rūpesčiais  apie arkivyskupijos bendruomenės gyvenimą ir įteikė, kaip kasmet,  aktyviausiems, labiausiai pasižymėjusiems Kauno arkivyskupijos garbės ženklus – Šiluvos Dievo Motinos  medalius.  Toliau buvo bendra nuotrauka prisiminimui ir pabendravimas prie kavos puodelio.   (Išsamiai  apie iškilmę žr.)

Džiaugiamės, kad Šiluvos Dievo Motinos medaliai  už aktyvią veiklą parapijoje, nuoširdžią pagalbą pastoracinėje veikloje ir krikščioniško gyvenimo liudijimą šiais metais buvo įteikti mūsų parapijos Pastoracinės tarybos narėms:  Švč. Jėzaus Širdies Mažųjų Tarnaičių kongregacijos  gen. vyr.  ses. Birutei Matusevičiūtei ir parapijos referentei Aldonai Narušienei.

Nuoširdžiai sveikiname, linkime kūrybinės sėkmės ir toliau savo atsidavimu bei veikla dalyvauti didžiuose parapijos darbuose.

Tegul Viešpats laimina būsimuosius darbus ir teikia gausių malonių bei džiaugsmingų akimirkų...

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021