Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai parapijoje (2012-09-23)

Paskelbta: 2012-09-24

 

Rugsėjo 23-osios dienos  sekmadienis buvo šaltas ir rudeniškas, tačiau tikinčiuosius, atskubėjusius į abi Kristaus Prisikėlimo bažnyčias, sušildė šventiški renginiai.

7.30 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo  bažnyčioje kun. Nerijus Šmerauskas vedė katechezę, skirtą Tikėjimo metams, kurie bus paskelbti šių metų spalio 11 d.

Į klausimus „Kas yra tikėjimas?“, „Kodėl tikime į Dievą?“ ir kt. atsakė, komentuodamas Barbaros Reed Mason knygutę „Tikėjimo dovana“.

8.00 val.  iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo  Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ,  koncelebravo Kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. teol. dr. Artūras Jagelavičius, Marijos radijo direktorius kun. teol. dr. Kęstutis Kėvalas, parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Algirdas Akelaitis.

Homilijoje, komentuodamas Evangeliją pagal Morkų (Mk 9, 30-37), arkivyskupas kalbėjo, kad mokiniai ilgai nesuprato Kristaus misijos žemėje, ginčijosi, kas iš jų bus didžiausias jų Mokytojo sukurtoje karalystėje ir tik po įžengimo į dangų mokiniai suprato, apie kokią karalystę kalbėjo Jėzus. Komentuodamas apaštalo Jokūbo laišką (Jok. 3, 16-4,3), arkivyskupas akcentavo, jog šio skaitinio mintis žodis žodin tinka mums, nes mes visas viltis sudedame ne į Dievą, ne į rankų ir proto sukurtą gėrį, bet į lengvą ir greitą praturtėjimą. Jis pabrėžė, kad į taikos ir dvasinės gerovės kelią įžengsime tik tada, kai bandysime perkeisti širdį, kad joje būtų daug vietos Dievui, meilei, bendruomenės gėriui.

Po šv. Mišių klebonas pakvietė visus prie parapijos namų. Kurijos kancleriui  mons. Adolfui Grušui perskaičius  Visuotinę maldą, arkivyskupas palaimino namų išorę ir vidaus patalpas.

Po palaiminimo  arkivyskupas ir iškilmėje dalyvavusieji  kunigai pasirašė ant pašventimo akto.

Po to tikintieji galėjo apžiūrėti atnaujintus parapijos namus (žr.>>)

11.00 val. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje prasidėjo Švč.  Mergelės Marijos Gimimo atlaidų  iškilmė.

Šv. Mišių liturgijai  vadovavo kun. teol dr. Kęstutis Kėvalas, koncelebravo mons. Vytautas  Grigaravičius, kan. dr. Robertas Pukenis, kun. Algirdas Akelaitis, alt. jub. Vaclovas Aleksandravičius, patarnavo seminaristas Nerijus Pipiras.

Homilijoje kun. Kęstutis kalbėjo, kad šios dienos Dievo žodžio liturgija skiria skaitinį iš dramatiško Jėzaus gyvenimo, kai Jis ryžtingai  pasisukęs į Jeruzalę eina pasitikti Jam skirtos kančios ir mirties. Mokiniai nepriėmė šių Kristaus žodžių, nes jie rūpinosi žemiškais dalykais. Tačiau Kristus nepasipiktino, nors atpažino jų širdžių puikybę. Toliau kunigas kalbėjo apie gerą troškimą, kuris yra Dievo mumyse įdėtas, apie pirmavimo supratimą ir pavydo kančią.

Homiliją kunigas baigė sakydamas, kad šiandien minime Mergelės Marijos vardą. Marijai ištarus „taip” Dievui, prasidėjo nauja pasaulio istorija. Todėl ir mes  į  kiekvieną Dievo prakalbinimą turime atsakyti: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei” (Lk 1, 38). Ne iš baimės, ne iš siaubo, o iš meilės Dievui sakykime visada „taip” Jo veikimui, „taip” – duotai gyvenimo prasmei, „taip” – amžinybei, nes Jis pakvietė mus gyventi.

Iškilmė baigėsi Švč. Sakramento pagarbinimo procesija.

Po atlaidų konferencijų salėje vyko projekto  „Dialogas - žodis ir spalva“ 2012- 2013 m. atidarymas (žr.>>)

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021