Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Atnaujintų parapijos namų pristatymo bendruomenei šventė (2012-09-28)

Paskelbta: 2012-09-30

Rugsėjo mėn. 28 d., penktadienį, 14 val., minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną (rugsėjo 27 d.), kuri siejama ir su šv. Vincento Pauliečio vardu, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko atnaujintų Parapijos namų, esančių Aukštaičių g. 6, atidarymo ir pristatymo bendruomenei šventė. (Šv.Vincentas Paulietis buvo kunigas pamokslininkas, gyvenęs XVI a. Prancūzijoje. Jis laikomas socialinio darbo pradininku. Šv.Vincentas Paulietis skatino žmones vadovautis krikščioniškosios pagalbos kitam tiesomis.)

Atidarydamas renginį Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pabrėžė, kad parapija turi būti ne tik maldos, bet ir gyvo susitikimo vieta, kur galima gauti reikalingą paramą ir pagalbą. Lietuvoje socialinį darbą dirba daugiau nei 6 tūkst. žmonių. Tai žmonės, kurių pareiga – padėti kitam, teikti dvasinę ir materialinę paramą, įkvėpti stiprybės ir vilties. Jie nenuilstami rūpinasi senyvo amžiaus, neįgaliųjų, socialinės rizikos, paliktų be tėvų globos vaikų ir kitokias problemas turinčių gyventojų socialine gerove. Kai kurie socialiniai darbuotojai savo darbo metus socialinėje srityje skaičiuoja jau dešimtmečiais,  ypač padaugėjo jaunų specialistų,  savanorių, kurie  savo darbą atlieka su energija ir optimizmu.

Šventėje dalyvavęs LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministras Donatas Jankauskas sveikinimo žodžiu paminėjo bendruomenes, kurios taip aktyviai veikia, siekdamos padėti greta esantiems bendruomenės nariams.

Europos Socialinio fondo agentūros atstovės projektų valdymo skyriaus vedėja Renata Sartauskaitė sveikinimo žodį pradėjo žymaus teisininko citata “švelnesnės rankos yra pagalbą teikiančio žmogaus”.

Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas pasidžiaugė, kad teikiant pagalbą socialinės rizikos žmonėms yra galima gražiai bendradarbiauti su kitomis organizacijomis. „Tik bendrystėje teikiama pagalba yra išties vertinga ir veiksminga”, kalbėjo kun. Robertas Grigas.

Šventėje taip pat dalyvavo Kauno m. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vadovė Ana Sudžiuvienė, Žaliakalnio bendruomenės centro „Žaliakalnio Aušra” pirmininkė Regina Markevičienė bei Žaliakalnio seniūnijos seniūnas Bronius Girdauskas. Lietuvos Caritas savanoriai, parapijiečiai.

Po sveikinimo kalbų monsinjorui ir ministrui perkirpus duris juosiančią juostelę, susirinkę svečiai buvo pakviesti apžiūrėti parapijos namus bei pasivaišinti. Muzikiniu kūriniu susirinkusius pasveikino Viktorija Kukauskaitė.

Informacija apie vykstančius mokymus bei kitas projekto veiklas yra nuolat skelbiami parapijos internetiniame puslapyje bei skelbimų bažnyčioje metu.

Susidomėjusius (jei norite gauti pagalbą arba savanoriauti) prašome atvykti į mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios raštinę arba kreiptis tel.: 200883; 867638333. 

         

Lietuvos Caritas slaugos ir globos namų skyriaus vadovė Jūratė Matikovienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021