Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės susitikimas su Dvasios vadu kun. A. Akelaičiu (2012-10 25)

Paskelbta: 2012-10-30

Darganotas rudens vakaras buvo skirtas susipažinti su Šeimų bendruomenės Dvasios tėvu kun. Algirdu Akelaičiu. Kunigas pasakojo apie savo gyvenimo kelią, vaikystės, neramios paauglystės iššūkius. Baigus  Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir įsigijus architekto diplomą širdis nerimo, kol nebuvo paduotas pareiškimas į Vilniaus kunigų seminariją. Pašaukimas. Kun. Algirdas suprato, kad tik būdamas dvasininku, vesdamas, nurodydamas kryptį į Dievą gali padaryti žmones laimingais. 

 

Po studijų seminarijoje kunigas metus kunigavo Kaišiadoryse, vėliau ketverius metus gilino žinias Romoje, pasirinkęs egzegezės sritį.

Egzegezė - mokslas, besigilinantis į tai, kaip buvo parašytas Senasis ir Naujasis Testamentai, kokia tuo metu vyravo kultūra, mentalitetas ir pan.

 

Prisistatymo metu buvo atsakinėjama į klausimus kaip skaityti tiek Senąjį, tiek Naująjį Testamentą, kas yra tikėjimas, maldos reikšmę žmogaus gyvenime ir kt.

 

Kiekvieno žmogaus gyvenime pirmoje vietoje turi būti Dievas, taip buvo atsakyta į užduotą klausimą apie tos  dienos nesuprastą Evangelijos skaitinį (apie supriešinimą vaikų su tėvais, marčios ir anytos....).


St.Raščiuvienė,
Šeimų bendruomenės koordinatorėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021