Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Visų Šventųjų ir Maldos už mirusius (Vėlinių) paminėjimas parapijoje (2012-11-02)

Paskelbta: 2012-11-05

Visų Šventųjų dieną parapijos kunigai homilijose kalbėjo apie krikščionio kelionę šventumo keliu link pagrindinio tikslo – gyvenimo  amžinybėje.

11.00 val. Sumos šv. Mišios, kurioms vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, prasidėjo procesija, giedant  Visų Šventųjų litaniją.

Homilijoje klebonas komentavo Kristaus palaiminimus, kuriuos Kristus paliko mums tarsi Testamentą. Šventųjų gyvenime tobulai atsispindėjo palaiminimų dvasia bei nuolankumas. Kiekvienas mūsų turime Sutvirtinimo metu gautą Šventojo vardą, todėl mes galime ir turime kreiptis į savo šventąjį pagalbos bei  užtarimo pas Dievą.

Tradiciškai šią dieną 14.00 val. Eigulių kapinėse buvo surengta Maldavimų procesija. Jai vadovavo vikaras kun. Nerijus Šmerauskas. Diena buvo nuostabi, tačiau savotiškas  liūdesys apėmė širdį. Pamenu, ankstesnes procesijas, - jas sudarė didelis būrys parapijiečių. Dabar kunigą pasitiko nepilnai dešimt žmonių, tarp kurių tik trys matyti veidai. Laikas nepastebimai sumažino gretas, vieni nukeliavo į amžinybę, kitiems liga ir amžius neleido atvykti. Tiesa, vėliau prisijungė daugiau tikinčiųjų ir Maldavimų procesiją baigė apie 20 žmonių.

Šias dvi dienas 16.00 val. buvo giedamas Rožinis už mirusius, o po 18.00 val. šv. Mišių  Maldavimų procesijos vyko bažnyčioje. Joms vadovavo klebonas mons. V. Grigaravičius.

Kiekvieną vakarą, visą Vėlinių aštuondienį, 18.00 val. bus aukojamos šv. Mišios už mirusiuosius. Kaip teigia kunigai – mirusieji patys sau jau nebegali padėti, todėl mūsų pareiga melstis ir prašyti Dievo gailestingumo ne tik savo artimiausiems, bet ir tiems, kurie iškeliavo kažką įskaudinę, įžeidę,  kažko neatsiprašę...

Birutė Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021