Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Pastoracinės tarybos narių, institucijų vadovų ir darbuotojų adventinis susikaupimas (2012-12-18)

Paskelbta: 2012-12-19

 

Gruodžio 18 d.  17.00 val. Pastoracinės tarybos nariai  šventiškai nusiteikę, nešini savo pagamintais patiekalais kūčių stalui,  rinkosi į paskutinįjį šių metų posėdį.

Pagrindinis klausimas – 2013 metų biudžeto svarstymas. Ar tai šventiškas nusiteikimas ar institucijų protingi pamąstyti, dalykiškai pagrįsti prašymai, lėmė tai, kad svarstymas praėjo geranoriškoje atmosferoje. Susipažinus su 2012 m. institucijų veiklos ataskaitomis, vienbalsiai be didesnių diskusijų buvo patvirtinti ir patenkinti visų parapijos institucijų prašymai. Klebonas  supažindino su praėjusių metų biudžeto panaudojimu, informavo dėl  esamos finansinės padėties šventoriaus tvarkymo klausimais.

Pasibaigus posėdžiui visi nuskubėjo į konferencijų salę, kur prisijungė parapijos vikaras kun. Tomas bei darbuotojai.

Iškilmingą vakarienę prie gausiais pasninkiniais kūčių valgiais padengto stalo pradėjo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis kalbėjo, kad nepaisant nūdienos žmonių išsiblaškymo, dažnai nerandančių atsakymo apie gyvenimo prasmę, besitenkinančių paviršutiniškomis laimės vilionėmis, kurios laikinai patenkina, o paskui atveria kelią liūdesiui ir nusivylimui, vis dėlto Dievo žodis auga ir klesti.

Tai lemia trys pagrindiniai faktoriai: Pirmiausia, - Dievo Žodžio jėga nepriklauso nuo žmogaus veiksmų, priemonių ir būdo „daryti“, bet  nuo paties Dievo.  Antra, - evangelinė sėkla, tebekrenta į gerąją žemę, kuri ją priima ir duoda vaisių. Trečia, - Evangelijos skelbimas jau tikrai pasiekė pasaulio pakraščius ir vis daugiau žmonių atveria  savo širdis ir protus  Kristui.

Baigdamas klebonas šiltais žodžiais pasveikimo susirinkusius, linkėdamas visiems gražių dvasingų šv. Kalėdų ir prasmingų 2013-ųjų Tikėjimo metų. Kiekvienam padovanojo simbolinį kalėdinį kepinuką, kurį palinkėjo skanauti su artimaisiais šv. Kalėdų dieną. Palaiminus stalą, klebonas visiems išdalijo po kalėdaitį, kuriuos dalijosi su kiekvienas  su visais vienam kitam linkėdami kažką gražaus.

Pastoracinės tarybos narys P. Martinaitis tarė sveikinimo ir padėkos žodį kunigams. Atsidėkodami už nuoširdų Dievo skelbimą ir apaštalavimą įteikėme jiems po knygą.

Šiltai, draugiškai, besidalijant prisiminimais, linkėjimais, nepastebimai prabėjo pora valandų trukusi vakarienė. Belieka  laukti Šv. Kalėdų, vilčių išsipildymo meto bei naujų dvasingesnių 2013-ųjų Tikėjimo metų.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021