Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos moksleiviams (2013-03-22)

Paskelbta: 2013-03-22

 

Kovo 22 d. Kauno Kristaus Priskėlimo parapijoje Gavėnios rekolekcijos prasidėjo šv. Mišiomis, kurios buvo skirtos Prikėlimo parapijos mokyklų bei gimnazijų bendruomenėms.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo: „Pradedame Gerumo pamoką. Lai šis susikaupimo laikas leis mums visiems apmąstyti, ką mums šiandien reiškia Kristaus pasiaukojimas vardan pasaulio, kuriame gyvename. Dievas aukoja savo Sūnų, kad parodytų tikrąjį gyvenimą, kad vieno žmogaus istorija paliestų visų žmonių istorijas. Ar Jėzaus mirtis už mus suteikia mūsų gyvenimui prasmę? Ar mes Jam leidžiame keisti mus?“

 Šv. Mišių liturgijoje skaitant skaitinius, išsakant savo maldavimus visuotinėje maldoje,  aktyviai dalyvavo Kauno „Saulės“ gimnazijos mokiniai. 

Kun. Tomas Trečiokas šv. Mišių homilijoje pabrėžė žmogaus pašaukimo klausimą. Kalbėjo apie gėrio troškimą, apie Dievo sukurto pasaulio palaikymą ir amžiną vidinę  jaunų žmonių kovą dėl savo sprendimų.  „Ar leisite, kad pasaulis valdytų jūsų gyvenimus, ar priimsite jums taip dosniai teikiamas Kūrėjo dovanas per grožį, gėrį, meilę – viskas priklauso nuo jūsų sprendimų. Su tikėjimu visada turi eiti džiaugsmas. Nes tikėjimas suteikia galimybę sutikti ne vien blogį, bet ir gėrį, kuris yra šalia mūsų ir mumyse.Būkite laimingi ir džiaukitės gyvenimu su Dievu!” – linkėjo kunigas Tomas.

Baigiantis šiam dvasingam susikaupimui parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius palinkėjo gražaus susikaupimo Didžiosios savaitės laike ir rekolekcijas mokiniams užbaigė Šv. Pauliaus laiško Kolosiečiams mintimi: „Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai!”   

 

"Saulės" gimanazijos tikybos mokytoja N. Kulėšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021