Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Didžiosios savaitės popietė (2013-03-27)

Paskelbta: 2013-04-03

 

Artėja Šv. Velykos. Didžioji savaitė, dvasinio susikaupimo ir gilaus susimąstymo   dienos. Kodėl dėl mūsų pasiaukojo Dievo Sūnus, kokią prasmę suteikia kiekvienam iš mūsų Kristaus kančia, kokia  jos paslaptis? Apie tai ir kalbėjo  senjorų popietėje apsilankęs mūsų Šventovės vikaras kun. Tomas Trečiokas. Jis kalbėjo ir apie visų nuodėmių pagrindą – atsakomybės vengimą, nes Jėzaus Kristaus kančia ir parodo tikrąjį kelią, kur  yra mūsų viltis. Žmogus turi kurti gėrį, bet ne griauti, nebijoti kančios ir mokytis iš Jėzaus, kuris dėl mūsų visų kentėjo, išgyvendamas  ilgą ir sunkų kančios kelią.

Senjorų pageidavimu popietėje  kun. Tomas taip pat papasakojo  apie Kėdainiuose  esantį krematoriumą, nes ten  jam teko ne kartą išlydėti  Amžinybėn iškeliavusius katalikus. Buvo parodytas ir trumpas  filmukas apie krematoriumą.

Aisveikindami vieni kitiems linkėjome gilaus susikaupimo, atgailos ir su džiaugsmu laukti  iškiliausios ir prasmingiausios šventės – Šv. Velykų, kad kiekvienas ne paviršutiniškai, bet giliai širdyje pajustume didį Prisikėlimo džiaugsmą.  

                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021