Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios už „Saulės" gimnazijos bendruomenę paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2013-04-26)

Paskelbta: 2013-04-30

 

Balandžio 26 d.  Kauno „Saulės“ gimnazija šventė 100 metų pastato ir gimnazijos įsteigimo 90 metų  jubiliejines sukaktis. Ta proga Paminklinėje Kristaus Priskėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišos už mirusius, buvusius ir dabartinius gimnazijos bendruomenės narius.

Iškilmingoms  šv. Mišioms vadovavo  Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir parapijos vikaras kun. Tomas Trečiokas,  giedojo „Saulės“ gimnazijos mokiniai (išsamiai "Saulės" gimnazijos informaciją skaityti >>>)

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021