Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Mama kaip žvakė (2013-04-24)

Paskelbta: 2013-05-08

 

Paskutiniojo balandžio trečiadienio senjorų popietė buvo skirta artėjančiai Motinos dienai. Degant žvakutėms, kaip simboliui Amžinybėn išėjusioms Motinoms, sukalbėjome joms skirtas maldas, pagerbėme tylos minute, dėkodami už viską, ką jos kiekvienam iš mūsų davė ir įskiepijo visam gyvenimui, ką iškentėjo, kad savo vaikus užaugintų dorais žmonėmis. Kaip Jonas Aistis rašo “ Būnat jūs ir tylios, būnat geros motinos/ Sopuliu gimdytą prie krūtinės glaudžiat/ Jūs gerai pažinot, skausmo prisisotinę, / Sunkią žemės naštą, žemės naštą skaudžią...“

Popietėje apsilankęs klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius priminė, kad Motinos diena - gražus padėkos ženklas. Nors jos Amžinybėje, bet Motinos meilė niekada nesibaigia. Visos Motinos vertos pagarbos, dėkingumo ir mes turime puikią progą per Motinos dieną susijungti maldoje , aplankyti kapines, kurios lyg altorius, kur ateiname Motinoms padėkoti, nusilenkti, prisiminti, ką Motinos mums įskiepijo. „ Juk Mama – kaip žvakė – ji šviečia mums visą gyvenimą“ – sakė monsinjoras.

Senjorėms – mamoms, močiutėms ir promočiutėms klebonas linkėjo vaikų atjautos, dėmesio, kad niekuomet nebūtų pamirštos, apleistos, taip pat kvietė nepamiršti maldos ne tik už Motinas, bet ir savo vaikus, nes tėvų pareiga niekada nesibaigia.

Tą popietę dalinomės prisiminimais apie Motinas ir joms skyrėme gražiausius posmus bei dainas.

                                               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021