Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

"Dialogas - žodis ir spalva" (2013-05-12)

Paskelbta: 2013-05-15

Ieškokime sielos ramybės...

Ar kiekvienas ją suradome, nors su viltimi ir džiaugsmu šventėmė Kristaus Prisikėlimą, nors gamtoje visomis varsomis šypsosi pavasaris? Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius ragino visus susirinkusius po šv. Mišių konferencijų salėje gegužės antrąjį sekmadienį giliau pažvelgti į savo sielos būklę, permąstyti savo kasdieninį gyvenimą, džiaugtis prisikėlusia gamta ir kiekviena Dievo dovanota diena, valanda. „ Pasidžiaukime kiekvienu savo darbu, žadinkime savo sielą ir surasime dvasinę ramybę“, - sakė klebonas.

Dialogo „Žodis ir Spalva“ valandoje dalyvavo aktorius Saulius Bagaliūnas. Aktorius kaip visada spinduliavo atvirumu, ramybe ir giliu menininko žvilgsniu į kiekvieno širdį, tarsi pratęsdamas klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus mintis. Saulius Bagaliūnas skaitė kauniečio poeto Roberto Keturakio kūrybą. Aktorius atviravo, kad su poetu sieja sielos bendrystė , artumas , todėl ir klausytojai pajuto , ką reiškia, kai susilieja du menininkai. Graudumas paširdžiuos ...

Popietėje dalyvavo ir poetas Robertas Keturakis, kuris taip pat pasidžiaugė bedraširdyste su aktoriumi Sauliumi Bagaliūnu . „ Jis sugeba per savo bendravimą su klausytojais parodyti, kaip reikia įsiklausyti į save “ - sakė poetas Robertas Keturakis. O klausytojus nudžiugino perskaitęs savo eilėraščius iš būsimojo rinkinio „Nakties baltieji debesys“.

Sielai peno buvo galima pasisemti ir Eugenijos Ivaškevičiūtės tapybos darbų parodoje, kur tiek daug optimizmo, šilumos ir spinduliuojančių versmių, teigiančių gyvenimo džiaugsmą. Kaip ir pati kūrėja Eugenija visuomet optimistiškai nusiteikusi, visada dalinanti aplinkiniams tik šypseną ir giedriausias mintis.

Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021