Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekminių iškilmė parapijoje (2013-05-19)

Paskelbta: 2013-05-20

 

Gegužės 19 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje šventėme Šventosios Dvasios Atsiuntimo – (Sekminių) iškilmę ir Pirmosios Komunijos šventę.

11 val. iškilmingos šv. Mišios prasidėjo procesija, kuriai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Procesijoje ėjo patarnautojai ir Pirmąją Komuniją priimantys Vyto Bacevičiaus pradinės mokyklos mokiniai bei jų tėveliai.

Monsinjoras pasveikino susirinkusiuosius, palinkėjo moksleiviams Šventosios Dvasios dovanų, kvietė būti tikrais krikščionimis, lankytis kiekvieną sekmadienį bažnyčioje ir dalyvauti šv. Mišiose.

Homiliją klebonas pradėjo sakydamas, kad per Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus Švenčiausiosios Trejybės trečiasis asmuo – Šventoji Dvasia – apsigyvena žmogaus širdyje. Žmogus tampa Dievo šventove. Tarp Jėzaus ir mūsų yra glaudi vienybė. Tėvas apdovanojo Jėzų Šventąja Dvasia, apdovanoja ir mus, kad pratęstume Jo misiją, kad tai, ką Jis nuveikė, būtų išbaigta mumyse. “Tik ar mes paklūstame Šventosios Dvasios veikimui, ar leidžiame jai veikti mūsų gyvenime?“ – klausė klebonas. Mes visi esame apdovanoti Šventąja Dvasia, todėl šie apaštalo žodžiai teįauga į mūsų dvasią, sielą, širdį ir protą, kad Dievo jėgos ir galybės padedami įvykdytume savo Viešpaties Jėzaus Kristaus valią – mylėti vienas kitą, kaip Jis mus mylėjo.

Vaikų tėveliai bei vaikai dalyvavo šv. Mišių liturgijoje: skaitė skaitinius ir nešė atnašas, kurios buvo skirtos Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikams.

Tikime, kad ši diena išliks įsimintina ir gyva priėmusių Pirmąją Šv. Komuniją vaikų širdyse.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021