Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos I dekanato parapijų ir rektoratų tikybos mokytojų bei katechetų metodinių renginių užbaigiamoji konferencija „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau!“ (Ps 27, 8). (2013-06-07)

Paskelbta: 2013-06-10

 

Birželio 7 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Tikėjimo metams skirtų Kauno arkivyskupijos I dekanato parapijų ir rektoratų tikybos mokytojų bei katechetų metodinių renginių užbaigiamoji konferencija „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau!“ (Ps 27, 8).

Konferencijos pradžioje Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikinęs susirinkusius sėkmingai užbaigusius mokslo metus, kurie buvo paženklinti Bažnyčios paskelbtais Tikėjimo metais, įvardintais „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau!“ (Ps 27,8). 

„ Bandysiu apžvelgti, su kokiomis problemomis susiduria Bažnyčia šiais sudėtingais, pilnais įvairių iššūkių laikais, kokia atsakomybė tenka jums, skelbiantiems Dievo Žodį, vykdantiems evangelizaciją. Taip pat pateiksiu Šventojo Tėvo Pranciškaus pamąstymus bei bandysiu nurodyti kai kurias tolimesnio darbo gaires, kad jūsų darbas būtų sėkmingas ir duotų tinkamų vaisių“, - savo pranešime kalbėjo dekanas. (išsamiau žr.>)

Darbo patirtimi pasidalijo Kristaus Prisikėlimo parapijos mokyklų ir gimnazijų tikybos mokytojai bei katechetė. Susirinkusieji galėjo apžiūrėti metodinės veiklos ir mokinių dailės darbų parodą, vyko kūrybinė užduotis dalyviams: „Meldžiu, Dangau!“.

18.00 val. visi konferencijos dalyviai dalyvavo šv. Mišiose, skirtose padėkoti Viešpačiui už suteiktas malones patirtas per visus mokslo metus. Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos vikaras kun. N. Šmerauskas ir altarista kun. V. Aleksandravičius.

Homilijoje dekanas kreipėsi į susirinkusius: „ Mieli mokytojai, jūs tarsi žiburiai šviečiantys ir nešantys tiesą apie Jėzų bei Jo šviesą į mokinių širdis. Pabandykite tamsiame kambaryje įžiebti bent kokį mažyti šviesos žiburėlį ir pamatysite kaip viskas pasikeis. Taip ir jūs, mieli mokytojai, savo gyvenimo pavyzdžiu pradžioje galbūt būsite tik mažais šviesos šaltiniais perkeičiantys jaunų žmonių širdis, tačiau ateityje šie šviesuliukai gali išaugti į didžiulius šviesulius apšviečiančius pasaulį.“ (Išsamiau žr.>)

Po Mišių dalyviai apsilankė bažnyčios terasoje, paleido žibintus, toliau vyko bendravimas prie arbatos puodelio.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021