Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Diakonų šventimai arkikatedroje (2013-08-18)

Paskelbta: 2013-08-19

Rugpjūčio 18 d. arkikadedroje  bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ suteikė  diakonų šventimus trims  Kunigų seminarijos klierikams. 

Diakonas Valdas Šidlauskas sielovadinę praktiką paskirtas atlikti Kristaus Prisikėlimo parapijoje. Išsamiau žr.>

Klierikai Valdas Šidlauskas  ir Robertas Urbonavičius, 2011m. birželio 29 d.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021