Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis skirtas mokslo metų pradžiai (2013-09-04)

Paskelbta: 2013-09-06

 

Rugsėjo 4 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko tikybos mokytojų ir katechetų posėdis. 

Posėdis pradėtas bendra malda, Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą 20-mečio paminėjimo intencija.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino visus susirinkusius tikybos mokytojus ir katechetus su mokslo metų pradžia ir pristatė jų dvasinei palydai skirtą vadovą kun. Tomą Trečioką. Kun. Tomas papasakojo apie savo dvasinės veiklos patirtį dirbant su jaunimu ir katekizuojamais vaikais bei jų tėvais, patarė kaip elgtis ir kalbėtis su jaunimu bei vaikai, kuriems iškyla sunkumų tikėjimo, bei pamokėlių lankymo klausimais ruošiantis sakramentinei praktikai. Buvo aptartos sekančių posėdžių datos ir laikas.

Parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus kvietimu, buvo pasiūlyta pagal arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kvietimą jungtis bendroje maldoje ir rugsėjo 7 dieną laikytis pasninko. 10.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos mokytojai ir katechetai melsis bendroje maldoje adoruojant Švč. Sakramentą, kartu bus kviečiami melstis Kauno I dekanato tikybos mokytojai ir katechetai bei šiai akcijai pritariantys mokyklų, gimnazijų bendruomenių nariai.

Buvo nutarta, kad minint Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus (Šilines) ir švenčiant Tikėjimo metus bei Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejų Šiluvoje kiekvienoje parapijos mokykloje ir gimnazijose pakabinti plakatus su Šilinių atlaidų Šiluvoje programomis ir pamokų metų pakviesti mokinius bei mokytojus kuo gausiau dalyvauti ir palaikyti maldos dvasioje visus būsimus darbus, susitikimus ir dvasines keliones. Ypatingai paraginti jaunimą dalyvauti Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro organizuojamame žygyje jaunimui pėsčiomis iš Žaiginio į Šiluvą, kuris vyks rugsėjo 14 d.

Tikybos mokytojai su katechetais pasiskirstė mėnesio eigoje, sekmadieniais, pagal jiems tinkamą laiką ir jų sustatytą grafiką budėti bažnyčioje ir kviesti šeimų tėvus, kad šie paragintų savo šeimų ir artimųjų jaunuolius bei vaikus pasiruošti Sakramentų priėmimui, aktyviau lankytų tikybos pamokas, dalyvautų karitatyvinėje veikloje bei parapijos dvasiniame gyvenime.

Buvo aptartas KAKC mokykloms dovanotas naujas leidinys „Meilės santykiai. Ar sėkmė įmanoma?“ (2013, aut. tėvas Jean-BenoÎt Casterman CSJ) skirtas mokinių lytiškumo švietimo ugdymui,  pateikiamas konkursas „Meilės formulė“   vyresniųjų klasių mokiniams.

Taip pat buvo aptarta kita metodinė literatūra, kuri buvo reklamuojam KAKC mokslo metų pradžios šventėje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021