Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Piligriminė kelionė į Šiluvą (2013-09-08)

Paskelbta: 2013-09-09

 

Rugsėjo 8 d. ankstyvą rytą Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimai bei Sumos choro choristai vyko į Šiluvą švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimą ir dalyvauti Tikėjimo metų bei Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmėse, taip pat paminėti pal. Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės Lietuvoje 20-metį.

Jau 9 val. piligrimai dalyvavo šv. Mišiose Apsireiškimo koplyčioje ir dėkojo Šventajai Dvasiai už tikėjimo dovaną. Šv. Mišias aukojo Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rektorius kun. K. Rugevičius. Mišių metu giedojo Kristaus Prisikėlimo parapijos choras, vadovaujamas D. Beinarytės.

10 val. bazilikoje šv. Mišių liturgijai vadovavo mūsų parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. Homiliją monsinjoras skyrė Švč. M. Marijai (išsamiau klausyti >>>)

12 val. tūkstančiai piligrimų iš visos Lietuvos aikštėje prieš priešais Baziliką dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose, dėkodami Dievui už didžiausias Viešpaties dovanas – Krikštą ir tikėjimą.

Iškilmių Eucharistijai vadovavo apaštališkasis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ, Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas A. J. Bačkis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų bei Telšių vyskupijos augziliarai vyskupai A. Poniškaitis, K. Kevalas, L. Vodopjanovas OFM, vyskupai emeritai J. Kauneckas, J. Matulaitis, J. Žemaitis MIC, J.  Preikšas bei kunigai iš kitų arkivyskupijų. Šv. Mišioms patarnavo Telšių ir Kauno seminarijų klierikai, o Kauno I dekanato kunigai tarnavo klausyklose (išsamiau apie iškilmę žr. >>> ).

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021