Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Maldos už taiką pasaulyje vigilija parapijoje (2013-09-07)

Paskelbta: 2013-09-10

 

Rugsėjo 7 d., atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus raginimą melstis už taiką pasaulyje ir konflikto Sirijoje taikų išsprendimą, mūsų parapijoje 17.30 val.  prasidėjo vigilija kalbant Rožinio maldą, kuriai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. Po to jis nuskubėjo prie vargonų, kur savo giedojimu papuošė Mišių auką.

Šv. Mišioms vadovavo vikaras kun. T.Trečiokas, koncelebravo alt. V.Aleksandravičius.Vikaro  homilija apie mirties kultūrą darniai įsiliejo į vigilijos temą. 

Po šv. Mišių kun. Tomas pravedė Švč. Sakramento adoraciją, kurios metu buvo sukalbėta Švč. Jėzaus Širdies litanija.

Pastoracinės tarybos narė B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021