Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narių susitikimas su kun. Algirdu Akelaičiu – „Ar galime vėluoti į šv. Mišias?” (2013-10-05)

Paskelbta: 2013-10-07

 

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariai spalio pirmąjį šeštadienį, Nekalčiausiosios Švč. Marijos Širdies dieną, kaip įprasta 16.30 val., susirinko į eilinį susitikimą su savo dvasios vadovu kun. Algirdu Akelaičiu.

Toliau tęsėme pokalbių ciklą apie šv. Mišias. Šįkart diskutavome apie vėlavimą į šv. Mišias: į kurią jų dalį pavėlavus „užsiskaito” dalyvavimas šv. Mišiose, ar galima priimti pavėlavusiems Šv. Komuniją ir kt.

Nors geriausiai tinka nevėluoti (visos Mišių dalys yra svarbios!) ir ateiti anksčiau, kad galėtume susikaupti ir pasiruošti joms, kunigas ypač pabrėžė vieną aspektą – nesmerkti vėluojančių ir nesipiktinti, nes nežinome visų aplinkybių, ir, kita vertus, nors ir vėluojamės, vis tiek reikia dalyvauti šv. Mišiose, nes jos yra galinga Dievo priemonė mūsų sielų išganymui.
Kun. Algirdas atkreipė dėmesį, kad Mišių pradžioje taip pat labai svarbu išgirsti šv. Mišių intenciją, kuri pasakoma pradžioje ir už kurią bendrai meldžiamės.

Mūsų pokalbiai vyksta labai gyvai ir vaizdingai, šmaikščiai pasijuokiame iš savo įpročių bei stereotipų, nes mūsų dvasios vadovas moka prakalbinti, pamokyti ir palinksminti šmaikščiu anekdotu.
Štai vienas iš tų „perliukų”, kuris parodo, kad dažnai negirdime, ką sako kunigas per šv. Mišias, ir atsakinėjame iš įpratimo:
Kunigas Mišių pradžioje kreipiasi į žmones: “Turime problemų su mikrofonu”, o visa bažnyčia į tai choru atsako: “Ir su tavimi”.

Po šio malonaus susitikimo nuskubėjome į Rožinio maldą, kuria meldžiamės bažnyčioje spalio mėn. prie išstatyto Švč. Sakramento, ir 18 val. dalyvavome šv. Mišiose, aukojamose taip pat ir mūsų draugijos narių intencija.

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė Dalė Starkutė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021