Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vysk. E. Bartulio kalendoriaus Jono Pauliaus II vizito 20-mečiui atminti pristatymas (2013-10-13)

Paskelbta: 2013-10-14

 

Sekmadienį, spalio 13 d., paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje į 18 val. šv. Mišias susirinkę tikintieji sulaukė svečio – Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, kuris atvyko pristatyti savo fotografijų kalendoriaus „Šventasis popiežius Lietuvoje“, skirto 2014 metams.

Vyskupas vadovavo šv. Mišių liturgijai, jam koncelebravo Kulautuvos parapijos klebonas kun. Ladislovas Baliūnas SJ ir mūsų parapijos kun. Algirdas Akelaitis.

Homilijoje vyskupas kalbėjo: „Šiandien pasaulyje maža dėkingumo, meilės. Pažvelkime į popiežių Joną Paulių II – tai dėkingumo pavyzdys. Po pasikėsinimo į jo gyvybę 1981 m. Šventojo Petro aikštėje Vatikane popiežius Paulius II po metų nuvyksta į Fatimą padėkoti Mergelei Marijai už išsigelbėjimą ir įdeda kulką į Fatimos Mergelės Dievo Motinos karūną kaip padėkos ženklą.

Mes, žvelgdami į Dievo Motiną, mokomės ištikimybės, meilės, dėkingumo. Tik ar mes sugebame dėkoti? O dėkoti reikia už daug ką: už sveikatą, už šv. Mišių auką, kuriai turi būti skirtas didžiausias dėkojimas. Dievas nori, kad kiekvienas žmogus su dėkingumu dalyvautų šv. Mišiose.

Dalyvaukime šv. Mišiose pilni dėkingumo ir eikime meilės bei ištikimybės keliu prie Dangiškosios Dievo Motinos,“ – baigė savo homiliją vyskupas.

Po Mišių konferencijų salėje buvo pristatomas jau 8-asis vyskupo parengtas kalendorius (pirmasis kalendorius „Kryžiai Europos kalnuose“ buvo išleistas 2007 metais).

Vyskupas, pristatydamas naująjį kalendorių, kalbėjo, jog jo tema pasirinkta neatsitiktinai – 1993 m. Lietuvoje lankęsis Jonas Paulius II bus paskelbtas Šventuoju 2014 m. balandžio 27 d. Šis kalendorius skirtas Tikėjimo metams, kad tikėjimo kelionėje keliautume su Šventuoju popiežiumi. „Šiame kalendoriuje pažymėta visa tai, kas yra padaryta Lietuvoje popiežiaus Jono Pauliaus II garbei per 20 metų. Pervažiavau visą Lietuvą, apžiūrėjau ir užfiksavau, kur pastatytos skulptūros ar kaip kitaip pagerbtas popiežius, ir tai sudėjau į kalendorių,“ – kalbėjo vyskupas.

Tradiciškai vyskupui pagelbėti atvyko aktorė Doloresa Kazragytė, kuri skaitė prisiminimus apie popiežių Joną Paulių II iš ilgamečio Jono Pauliaus II sekretoriaus Krokuvos arkivyskupo kardinolo Stanislovo Dzivišo knygos. Giliai atmintin įstrigo popiežiaus pasakyti žodžiai: „Kai save dovanoji kitiems, gali pasiekti didžiausią laimę, “– kalbėjo aktorė.

Intarpuose giesmėmis džiugino Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras, vadovaujamas Nijolės Jautakienės. Skambėjo ir popiežiaus Pauliaus II mėgstama giesmė „Viešpats pakrantėj stovėjo“, kurią giedojo visi esantys salėje, o kalendoriaus pristatymas baigtas tradicine giesme. 

Po renginio nusidriekė gana ilga eilutė prie ganytojo: kalendorius įsigiję žmonės prašė pasirašyti ir kalendorių skirti asmeniškai jiems ar artimiesiems, kuriems kalendoriai bus dovanojami.

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021