Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“, Žaliakalnio seniūnijos ir Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinio valanda „Tu ant žalio kalno gyveni“ (2013-11-17)

Paskelbta: 2013-11-18

Vėlyvą rudenį ištryško „Fontanas“ Žaliakalnyje

Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius po 11.00 val. šv. Mišių ir šį sekmadienį atskubėjo į konferencijų salę. Atskubėjo pasveikinti žaliakalniečių, svečių, susirinkusių jau į tradicija tapusią Žaliakalnio bendruomenės valandą „Tu ant Žalio kalno gyveni“.

Ir kaip nesidžiaugti, kai minimi iškilūs, istorijos puslapiuose įrašyti žmonės, naujose knygose ir leidiniuose aprašyti. Tai Jie, palikę gilius pėdsakus dvasinėje srityje. O tai – svarbu Žmogaus gyvenime. Žaliakalnis - išskirtinis Kauno miesto rajonas - atstatyta Prisikėlimo bažnyčia, tapusi viso miesto šventove, senieji mediniai architektūros paminklai, išlikę Kauko laiptai. Žaliakalnis mena čia gyvenusius, dirbusius, kūrusius, palikusius klodus dailės, literatūros, muzikos, technikos srityse. Pasveikinęs šios dienos literatūros ir muzikos valandos dalyvius naujojo Žaliakalnio kultūros almanacho „Fontanas“ išleidimo proga, monsinjoras uždavė „namų darbus“ – pagalvoti, ką paliksime po savęs, kokį ženklą įrašysime gyvenime?

Laiko ženklus savitai Žaliakalnio istorijon rašo Žaliakalnio seniūnija, Žaliakalnio seniūnijos bendruomenės taryba, bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“.

Ilgai laukta valanda kol „ištrykš“ Žaliakalnyje „Fontanas“ tęsėsi ... Ir kaip nesidžiaugti, kaip neišsikalbėti, kai almanacho autoriai, skaitytojai nekantraudami laukė pasirodančio leidinio. Bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ ir Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinio vedėja Regina Markevičienė „Fontano“ sutiktuvių žodžiui pakvietė Žaliakalnio seniūnijos bendruomenės tarybos pirmininką Karolį Sasnauską. Tarybos sprendimu patvirtintas planas, kuriame – viena iš svarbių kultūrinių veiklų - almanacho išleidimas. ŽBT pirmininkas apžvelgė metų darbus, rūpesčius, kuriuos padeda spręsti nariai - Religinės bendruomenės atstovas Vytautas Grigaravičius, savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė Loreta Kudarienė, BC „Pelėdos“ organizacijos atstovas Stasys Kadūnas, BC „Žaliakalnio aušra“ vadovė Regina Markevičienė, BC „Spindulys“ pirmininkas Juozas Miliauskas, Kalniečių seniūnaitijos seniūnaitis Jonas Rapsikevičius, Zanavykų g. seniūnaitijos seniūnaitis Karolis Sasnauskas ir pavienių vietos bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, atstovė Rasa Puniškienė. Šių aktyvių žmonių dėka Žaliakalnio seniūnija sprendžia ne tik socialines problemas, bet daug laiko skiria kultūrinių poreikių klausimams. Tai paliudijo kalbėdamas ir miesto tarybos narys Gediminas Budnikas, jau 18 metų aktyviai dalyvaujantis miesto tarybos veikloje, besidomintis švietimo, ugdymo įstaigų sporto, sveikatinimo, kultūros klausimais.

Pirmąjį „Fontano“ puslapį atvertė Šopeno muziką padovanodama garsi pianistė Šviesė Čepliauskaitė. Muzikos garsais tarsi priminė Amžinybėn iškeliavusį savo tėtį – rašytoją, muziką, nepaprasto darbštumo žmogų, kuris laukė savo publikacijos antrajame almanacho numeryje. Jį konferencijų salėje skaitė Dainuolė Kazlauskienė.

Profesionaliai leidinį apžvelgė Lietuvos žurnalistų sąjungos, XXVII knygos mėgėjų draugijos ir Lietuvos universitetų moterų asociacijos narė Perpetua Dumšienė. Ilgametė „Šviesos“ leidyklos darbuotoja, straipsnio apie Prezidento žmoną Kristiną Arsaitę-Grinienę autorė apžvelgė leidinio struktūrą, paminėdama ne tik žymesnių straipsnių autorius, bet ir primindama istorines Žaliakalnio suklestėjimo sąlygas.

Pakalbinti magėjo visus – ir Eleną Adomaitytę-Cemnolonskienę, Eugenijos Lašienės studijų draugę, ir Dalią Palukaitienę – M.K. Čiurlionio anūkę, ir poetus Edmundą Janušaitį, Vladą Vaitkevičių, fotografę Birutę Kairaitytę... Visi jie kalbėjo ne tik apie publikuojamus straipsnius, kūrybą, bet ir apie „Esatį“ , „Laiko ženklus“ bei „Žaliąją liniją:kūryba“ (almanacho skyriai). O kaip gražiai puikuojasi Vytauto Tamaliūno darbai. Apie anksti išėjusį dailininką rašo žmona Rimantė Tamaliūnienė. Atversti autorių kūrybą padėjo Kauno aklųjų ir silpnaregių centro mėgėjų teatro „Aira“ vadovė Zita Klibavičienė ir skaitovės.

Šventę „ant Žalio kalno“ nominavo žaliakalniečio poeto Alfo Pakėno knygos „Dainuojančiuose šuliniuose“ atvertimas. Tik trumpą ištrauką iš knygos skaičiusi aktorė Olita Dautartaitė visus paakino suklusti, įsiklausyti... Tos valandos buvo per maža, kad išgirstume poeto mintis, sakančias
„rašyti eilėraštį - tarsi melstis
Paprastais ir kasdieniškais žodžiais,...
O jų tiek daug prasmingų, menančių ir primenančių."

Telieka pasidžiaugti Žaliakalnio seniūno Broniaus Girdausko, almanacho redaktorės ir sudarytojos Reginos Markevičienės, redakcinės kolegijos – Eglės Vindašienės, Dalios Poškienės, Nijolės Lukšionytės, Laimos Šinkūnaitės, Danguolės Valančės, Alfo Pakėno, Dovilės Lapinskienės darbu ir laukti naujojo, nes daug autorių parengtų straipsnių nesutalpinta šiame, rudenį ištryškusiame „Fontane“.                                                              Parengė Dalia Poškienė


 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021