Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

IV Adventinis koncertų ciklas „Belaukiant Kalėdų“ (2013-12-22)

Paskelbta: 2013-12-23


Gruodžio 22 d. pradėdamas ketvirtąjį Adventinį sekmadienio koncertą „Belaukiant Kalėdų“ parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius paklausė susirinkusiųjų: „Pakelkite rankas, kas padarėte gerų darbų šiuo adventiniu laikotarpiu?“ Salėje susirinkusieji šypsojosi ir kėlė rankas. „Jei kas ir nepadarėte, dar turite laiko, pasitaisykite,“ – paragino klebonas. Jis kvietė artėjantį Kūčių vakarą praleisti kartu, sveikinimu ar malda prisiminti visus artimuosius, visiems susivienyti į vieną širdį, atsiprašyti bei atleisti vienas kitam nuoskaudas.

Pasveikinęs adventinės popietės dalyvius, monsinjoras pasidžiaugė, kad tiek daug parapijiečių ir ne tik parapijiečių ateina į šiuos Dievo namus, į vykstančius konferencijų salėje renginius, palinkėjo būti uoliems, mylintiems bažnyčią ir padėkojo už širdies gerumą, kurį pajunta būdamas kartu.

Valstybinio Kauno dramos teatro direktorius, aktorius E.Stancikas padėkojo projekto „Belaukiant Kalėdų“ rėmėjams A. ir V. Bancevičiams bei V. ir M. Babušiams, palinkėjo „iš širdies gilumos prabylančios ramybės“ ir, tardamas žodžius: „Metai suka ratus, ir apsisukęs ratas vėl kviečia Kalėdoms“, padovanojo rėmėjams Aleksandro Macijausko knygas „Ratas“.

Aktorius priminė mums vaikystę, kai sėdėdami ant močiutės kelių klausydavome nepakartojamų jos pasakų, dainų. „Daina – yra nuostabi poezija, kurią daug geriau pajunti širdimi ir siela,“ – kalbėjo E. Stancikas. Garsiąją popietės viešnią, lietuvių liaudies dainų atlikėją Veroniką Povilionienę aktorius pristatė taip: „Tai Lietuvos nacionalinės premijos laureatė, budinti lietuvė ir ginklas jos rankose – daina.“

Dainininkė Veronika Povilionienė dalyvauja aukščiausio lygio renginiuose įvairiuose pasaulio kraštuose, prestižiniuose folkloro ir džiazo festivaliuose. Ji yra ne tik atlikėja, bet ir žymi visuomenės veikėja, aktyvi tautinio paveldo puoselėtoja ir gaivintoja, pelniusi ne vieną valstybinį apdovanojimą.

Iš Dzūkijos kilusi dainininkė kvietė prisiminti, ką mūsų tėvai, seneliai dainuodavo per Adventą. Stiprus Veronikos Povilionienės balsas ypač išraiškingai atskleidė nepaprastą dzūkiškų dainų melodiką, protėvių pasaulio grožį.

Atsisveikindama dainininkė V. Povilionienė perskaitė mokinio Danieliaus Kalinausko eilėraštį - palinkėjimą: „Tylią naktį žvaigždėtą lai kiekvieną aplanko kuo daugiau angelų...“

Pakviestas tarti keletą žodžių skulptorius L. Strioga, paakintas dainininkės V. Povilionienės dainų, uždainavo savo mamos dainą „Kelki, mergele, širdele mano“. 

Po koncerto E. Stancikas pakvietė visus į parodų salę, kur vyksta skulptoriaus L. Striogos angelų paroda, linkėdamas prisijaukinti bent vieną angelą sargą.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021