Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos veikla 2013 m. (2014-01-21)

Paskelbta: 2014-01-23

2011 metais įsikūrusios Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narių tikslas gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, branginti Eucharistiją, Dievo Žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėti pamaldumą Švč. M. Marijai.

Draugija vienija 22 narius, iš kurių susirinkimus pastoviai lanko 15 narių ir trys kandidatės. Dvasios vadovas – kun. Algirdas Akelaitis, koordinatorė – Dalė Starkutė.

Draugijos nariai individualiai kalba Gyvąjį rožinį popiežiaus bei parapijos intencijomis. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje 17.30 val. pirmadieniais – ketvirtadieniais prieš šv. Mišias meldžiasi Rožinio malda už parapijos žmones, taip pat adoruoja Švč. Sakramentą mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje.

Kartą per mėnesį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 16. 30 val. Prisikėlimo bažnyčioje su dvasios vadovu vyksta pokalbiai, per kuriuos gilinamos tikėjimo žinios, ir po to dalyvaujama šv. Mišiose savo narių intencijomis.

Rugsėjo mėn. kartu su bendruomene grupės nariai vyko į Švč. M. Marijos gimimo atlaidus Šiluvoje. Gruodžio mėn. dalyvauta Birštone vykusiose Advento rekolekcijose, skirtose parapijos aktyvui.

Draugijos narės taip pat aktyviai pasireiškia Bažnyčios veikloje: lanko Šventojo Rašto būrelį, dalyvauja Carito, Pastoracinės tarybos veikloje, skaito skaitinius šv. Mišių metu, padeda palaikyti bažnyčios švarą ir kt.

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos Prisikėlimo bažnyčioje koordinatorė  Dalė Starkutė


 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021