Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Gerasis popiežius Jonas (2014-05-14)

Paskelbta: 2014-05-22

Taip buvo vadinamas popiežius Jonas XXIII. Popiežius Pranciškus per iškilmingą kanonizacijos ceremoniją Šv. Petro aikštėje Joną Paulių II ir Joną XXIII paskelbė šventaisiais. Apie Joną Paulių II mes daug žinome, o ką žinome apie Joną XXIII?

Senjorams pageidaujant gegužės 14 - osios popietę skyrėme popiežiui Jonui XXIII, kuris buvo vadinamas Geruoju popiežiumi. Remdamasi Luis Tomas Melgar knyga „Popiežių istorija nuo Šv.Petro iki Benedikto XVI “ bei kitais šaltiniais, papasakojau apie popiežių Joną XXIII. Kardinolas Andželas Džuzepė Ronkalis popiežiumi buvo išrinktas 1958-aisiais, pasirinko Jono XXIII vardą ir Katalikų bažnyčiai vadovavo penkerius metus –iki mirties.

Senjorai sužinojo iš kokios šeimos buvo kilęs Gerasis popiežius, kur mokėsi, kas buvo jo mokytojai, kokiose pareigose jam teko dirbti Graikijoje, Turkijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, kokias paskelbė enciklikas. Buvęs Venecijos patriarchas sujudino Katalikų Bažnyčios gyvenimą , sukvietė II Vatikano susirinkimą, nes jis ieškojo kelių, kas vienija Bažnyčią ir pasaulį. Jis užkariavo visų žmonių širdis, kurie regėjo tikrą popiežių, tėvą, kuris vedė Bažnyčią tuo keliu, kuris buvo lemiamas jos ateičiai, taip pat paveikė likusias krikščioniškas ir nekrikščioniškas konfesijas, net agnostikus ir ateistus. Popiežius Jonas XXIII palaimintuoju buvo paskelbtas 2000 m., remiantis italų vienuolės Katerinos Kapitani išgijimu.

Šis įvykis buvo paskelbtas stebuklu, nes medikų komisija nerado mokslinio paaiškinimo, kodėl moteris pasveiko. Katerina meldė Jono XXIII užtarimo. Jį beatifikavo popiežius Jonas Paulius II.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021