Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje - naujas vikaras kun. Nerijus Pipiras (2014-06-02)

Paskelbta: 2014-06-04

Gegužės 28 d. Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus SJ  dekretu kun. Nerijus Pipiras paskirtas  Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.Gerbiamas vikare kun. Nerijau telaimina visus Jūsų darbus Dievas, tepadeda Jo Sūnus Jėzus Kristus ir tegloboja Švč. M. Marija!

 
Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021