Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Prisiminėme Dvasios tėvą (2014-06-04)

Paskelbta: 2014-06-10

Ir ne tik prisiminėme. Senjorai niekada nepamirš kanauninko kun. Juozo Gražulio prieš ketverius metus birželio 14-ąją iškeliavusio Amžinybėn. Jis mums paliko savo širdies šilumą, gebėjimą kiekvieną pastebėti, su kiekvienu pakalbėti ir visad spinduliuojantis gerumu, ramybe. Regis, taip neseniai jis atskubėdavo į mūsų popietes, visad besišypsantis, atrodė, kad jis niekada nepavargsta. O kaip jis džiaugdavosi jaunais žmonėmis, kurie ieško kelių prie Dievo.
Birželio 4-osios popietėje ne tik prisiminėme kun. Juozą Gražulį, bet su įdomumu senjorai klausėsi Juozo tėvo Antano jam rašytus laiškus. Visi laiškai kupini rūpesčio, meilės, ne vienas ir eiliuotas.  Antanas Gražulis buvo uolus katalikas, taip auklėjo ir savo gausią šeimą.
Lietuvių filosofas Antanas Maceina teigia, kad šeima – tai tautos miniatūra, nes joje glūdi visų tautinio gyvenimo sričių užuomazgos. Šeimos gyvenimas įtraukia vaiką į tėviškės gyvenimą, susieja su jos likimu.Taip vaikai mokosi gerbti ir mylėti, šeimos meilė virsta tėviškės meile, o tėviškės – Tėvynės bei tautos meile. Sovietiniais laikais daugelis lietuvių nutolo nuo Dievo, bet Gražulių šeimoje buvo puoselėjama ne tik Tėvynės meilė, bet ir ryšys su Dievu.
Dėkojame Aukščiausiajam, kad mums , senjorams, buvo lemta sutikti, bendrauti ir išgirsti šviesios atminties kanauninką kun. Juozą Gražulį.

Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021