Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų ratelyje - Pirmoji Šv. Komunija (2014-05-18)

Paskelbta: 2014-06-10

Nuoširdžiai sveikiname Beatą Pilypaitytę  Pirmosios Šv. Komunijos proga.

Kartu su jos tėveliais, Virginija ir Vytautu, bei sesute Jone džiaugiamės Beatos ypatingu  sakramentiniu susitikimu su Gyvuoju Prisikėlusiu Kristumi.

Tegul Gyvasis, Prisikėlęs Kristus būna jos geriausias Bičiulis ir Patarėjas, jos gyvenimo stiprybė ir džiaugsmas.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021