Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (2014-06-22)

Paskelbta: 2014-06-23

Birželio 21-osios dienos vakare Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė pagerbė Eucharistiniuose pavidaluose su mumis esantį Kristų – buvo surengta tradicinė Devintinių procesija.

Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo rezidentas kun. Algirdas Akelaitis ir vikaras kun. Nerijus Pipiras.


Parapijos klebonas, sakydamas homiliją, pažymėjo, jog Dievas visada rūpinasi savo kūriniais. „Tik ar mes esame atviri Dievo veikimui. Viešpats ateina į mūsų gyvenimus kaip Duona ir Kraujas. Ar mes priimame šią malonę?“ – klausė monsinjoras. (išsamiau žr.:>>>)

Po šv. Mišių paminklinės Prisikėlimo bažnyčios viduje vyko iškilminga Devintinių procesija. Buvo skaitomos ištraukos iš keturių  Evangelijų, kurias kunigai trumpai komentavo.

Iškilmė baigta palaiminimu su Švenčiausiuoju Sakramentu.

Birželio 22 d, sekmadienį, Devintinių procesijoje mieste dalyvavo Kauno I dekanato parapijų kunigai bei gausus būrys mūsų ir kitų parapijos tikinčiųjų, kurių neišgąsdino nei lietus, nei šaltas vėjas. Procesijai vadovavo arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ.

12 val. iškilmingos šv. Mišios arkikatedroje bazilikoje prasidėjo Švč. Sakramento pagarbinimu. Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, koncelebravo procesijoje dalyvavusieji kunigai.

Arkivyskupas homilijoje kvietė dėkoti Dievui: „Vienydamiesi su Jėzumi Eucharistijoje, prisiliečiame prie skaidriausio džiaugsmo šaltinio. Jėzus save palygino su vynmedžiu: „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“ (Jn 15, 5). Šakelės yra turtingos tuo, ką turi vynmedis. Jėzus linkėjo savo mokiniams, kad jie būtų pilni džiaugsmo ir kad tam džiaugsmui nieko netruktų (Jn 5, 11). Dėkokime Dievui už mums paliktąją gyvybės Duoną ir linkėkime vieni kitiems būti gerais Eucharistinio Jėzaus bičiuliais, kad, priimdami Eucharistiją, prisipildytume gyvybės, meilės ir džiaugsmo.“ (Išsamiau žr.>>>)

Apie Devintinių iškilmę skaityti: >>>.

Kristaus  Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021