Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choristų viešnagė Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2014-11-22)

Paskelbta: 2014-11-24

Lapkričio 22 d., minint Šv. Ceciliją, bažnytinės muzikos, vargonininkų, dainininkų, muzikantų globėją, Kristaus Prisikėlimo bažnyčia sulaukė mielų svečių – Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choro giesmininkų. 


Parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras pakvietė svečius apžiūrėti bažnyčią ir apžvelgti rudenišką Kauno panoramą nuo terasos. Pasigrožėję vakarėjančiu miestu choristai užsuko į terasoje įrengtą Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčią ir sugiedojo giesmę Švč. M. Marijos garbei.


Prieš vakarines šv. Mišias svečiai bažnyčioje, vadovaujant kunigui, kartu su parapijiečiais meldėsi giedodami M. Marijos litaniją.

18.00 val. giesmininkai iš Palangos dalyvavo šv. Mišių liturgijoje ir papuošė ją giesmėmis. Išlydėdamas svečius kunigas Nerijus klebono vardu padėkojo choristams už apsilankymą, giesmes ir bendrystę.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021