Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parodos atidarymas Kauno Įgulos Karininkų ramovėje (2014-11-24)

Paskelbta: 2014-11-25

Lapkričio 22 d. Prisikėlimo bažnyčios erdvėse prasidėjo tarptautinis pleneras „Prisikėlimo šviesa“ o lapkričio 24 d. 16 val. Kauno Įgulos karininkų ramovėje įvyko Paberžės tapybos plenero skirto 1863-1864 m. sukilimui paminėti parodos atidarymas. Šios parodos iniciatoriai Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir Kauno Įgulos karininkų ramovės viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius.


Įžanginį žodį tarė mjr. Donatas Mazurkevičius. Jis kalbėjo, jog Įgulos karininkų ramovės tikslas kovoti ne ginklu, bet žodžiu ir menu laimėti širdis bei protus. Lietuvis yra tas, kuris tiki laisve ir laikosi įstatymų. Dėl šito kovėsi 1863 m. sukilėliai ir jiems vadovavo kun. Antanas Mackevičius, todėl pleneras, kuris vyko Paberžėje būtent skirtas šiam įvykiui paminėti.

Mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino dalyvius, palinkėjo sėkmės ir Dievo palaimos, tapant „Prisikėlimo šviesos“ darbus.

Menininkų asociacijos „Tiltas“ pirmininkas, LDS narys, parodų ir plenerų organizatorius, visuomeninkas, tapytojas Saulius Kruopis kalbėjo, jog kova yra baisi agonija, tad ačiū Dievui, kad turiu galimybę rinktis. Patys sąžiningiausi, atsakingiausi kovoja už gėrį.
S.Kruopis padėkojo monsinjoriui, kuris pirmą kartą Lietuvoje surengė šį plenerą. Toliau jis pristatė tapytojus, kurie papasakojo apie savo nutapytus darbus. Svečiai dėkojo už kvietimą ir svetingumą, dalijosi patirtais įspūdžiais.

Parodoje dalyvavęs kun. Skaidrius Kondratavičius apgailestavo, kad neatsiranda lėšų Paberžės plenero darbų albumui išleisti ir pasižadėjo dėti pastangas, kad tai įvyktų. Fotografijos G. Beržinio.

 Pas.tarybos narė B. Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021