Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Mes vaikščiojome Kristaus kančios ir kryžiaus keliais... (2014-12-03)

Paskelbta: 2014-12-05

Gruodžio pirmojo trečiadienio sambūrio popietė išties buvo kupina šilto jausmo, dvasinio pakylėjimo, bendrystės. Susirinko beveik penkios dešimtys senjorų, nes žinojo ir laukė tų piligrimių, kurios pabuvojo Šventojoje Žemėje, ir pasidalins patirtais įspūdžiais.

Savo mintimis, ką patyrė, išgyveno tomis dienomis pasakojo Nijolė Dapkienė, Vida Petkevičienė, Irena Sadukaitė, Danutė Masaitienė, Stasė Bracevičienė, Lili Kristina Čepauskienė, Marija Bylienė. 


Argi taip paprasta papasakoti tai, kas patirta, pamatyta, išjausta, apmąstyta? Žemės keliais krikščionis lydi Kristus, aiškindamas Rašto prasmę ir laužydamas Eucharistinę duoną. Mes, kaip ir visi krikščionys, šioje kelionėje buvome ne vieni – drauge su mumis žengė ir Kristus. Piligrimo kelias – tai susitikimas su Dievu, su jo slėpiniu, atsiskleidžia dieviškasis gailestingumas ir meilė. Kelionėje pajutome esą vienos Dievo šeimos nariai . Visos moterys nuoširdžiai pasakojo ir susijungė bendra mintimi : ši kelionė - ne tik tų dienų potyris, tai išgyvenimas, tai penas visam gyvenimui.

Lapkričio 19-ąją /trečiadienį/ šv. Mišių Šventoje Žemėje metu mes meldėmės už visus senjorus . Jie žinojo ir susijungė su piligrimėmis malda.

Kartu keliavome su klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi ir senjorams parvežėme kuklią dovanėlę - kiekvienam po rožinį, kurie buvo pašventinti Lozoriaus bažnyčioje.

Ne viena piligrimių ilgai puoselėjo mintį aplankyti Šventąją Žemę, dėkojo Dievui už šią dovaną ir linkėjo kiekvienam, puoselėjančiam šią svajonę, prašyti Dievo malonės ir ji bus palaiminta.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021