Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Šv.Velykos (2008-03-26)

Paskelbta: 2008-03-31

 

Regis taip neseniai sambūrio dalyviai pirmą kartą buvome kartu prie Kūčių stalo. Dabar susirinkome jau ir į Šv. Velykoms skirtą popietę. Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius širdingai pasveikino su Prisikėlimo švente. Pas mus vėl svečiavosi etnografinio ansamblio „Sūduva“ dainininkai.

Popietę pradėjome, skaitydami kardinolo Vincento Sladkevičiaus mintis apie Prisikėlimo šventę. Ant stalo puikavosi velykiniai margučiai, želmenys, avinėlis. Pasidalinome visi avinėliu, daužėme margučius, rinkome gražiausią, stipriausią. Jų šeimininkams teko prizai.

Kokia šventė be posmų ir dainų? Kartu su ansambliečiais dainavome tautos dainas, kurios skambėjo labai nuoširdžiai. Ansamblio vadovė Teresėlė Varnagirienė skaitė savo kūrybos eiles apie Velykas, o sambūrio dalyvė Irena Petružienė – eiles apie Lietuvą.

Sambūrio popietėse pradėjo lankytis Algirdas Vėraitis, kuris mums paskaitė savo kūrybos eilių.

Pas mus svečiavosi ir viešnia iš Išlaužo - senjorų klubo „Šventupė“ vadovė Svetlana Batutis. Ji internete perskaitė apie mūsų sambūrio veiklą ir atvažiavo, norėdama daugiau sužinoti. Svetlana papasakojo apie „Šventupės“ klubą, pasveikino mus, linkėdama prasmingos veiklos ateityje.

Šventės prasmė netelpa į žodį, ji turi savo turinį, savo erdvę. Žmogui duota galimybė šventės prasmę įvesti į save, suteikti savo raišką, uždegti šventės žvakę savo širdyje, kad pajustume savyje Prisikėlimą, kad pajustume vienas kito artumą, gerumą.

Tikiu, kad dalyvavusieji popietėje pajuto tą tikrąją šventės prasmę, tai matėsi susirinkusiųjų akyse, girdėjosi jų žodžiuose...

                                                                                  Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021