Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už Ukrainos tautą ir taiką pasaulyje M. V.J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015-02-19)

Paskelbta: 2015-02-20Vasario 19 dienos vakare M. V. J. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo meldžiamasi už Ukrainos tautą ir taiką pasaulyje. Taip buvo paminėtos Maidano įvykių metinės.

Vakaro šv. Mišių aukai vadovavo prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, koncelebravo kan. dr. Robertas Pukenis, kun. Nerijus Pipiras, kun. Gintaras Vitkus, kun. br. Petro – Pavlo Jachimec OSBM (Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas).

Homiliją sakęs Prisikėlimo parapijos vikaras kun. N. Pipiras kvietė prisiliesti prie kryžiaus kaip tikrojo laisvės šaltinio. Tauta, pasak pamokslininko, pati išgyvenusi ilgus nelaisvės metus, gali ir turi prisiglausti kaip Simonas Kirenietis prie broliškos tautos laisvės kovų kryžiaus. Išsižadėti savęs ir sekti Kristumi nėra lengva, tačiau tik Jame visa mūsų viltis, tik Jis yra laisvė. Todėl, pasak kunigo, nepraradę aktualumo prieš keliasdešimt metų Vladimiro kalėjime Dievo Tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio ištarti žodžiai, jog palaiminti tie, kurie nenusilenkė prieš netiesą. Jie amžinai gyvi.

Pasibaigus šv. Mišioms, kuriose meldėsi gausus tikinčiųjų būrys, ekumeninėms pamaldoms už taiką vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jų metu prašyta Dievo atleidimo už netinkamą laisvės suvokimą, melstasi, kad kiekvienas žmogus būtų taikos nešėju savo aplinkoje.

Pamaldose taip pat  dalyvavo prel. V.S. Vaičiūnas OFS, kan. R. Pukenis, kun. N. Pipiras, kun. G. Vitkus SJ, kun. P. P. Jachimec OSBM, stačiatikių diakonas Roman Koliada. Jos baigtos bendra „Tėve mūsų“ malda. Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų bažnyčios klebonas t. P. P. Jachimec OSBM padėkojo visiems dalyviams už nuoširdžią maldą.

Po pamaldų parapijos vikaras kun. N. Pipiras pašventino tarptautinio labdaros ir paramos fondo „Pagalbos sparnas“ automobilį, kuriuo šio fondo nariai keliauja į Ukrainą, veža humanitarinę pagalbą, net gabena sužeistuosius.

Pilnutėlėje konferencijų salėje vyko maldos, muzikos ir poezijos popietė, kurioje dalyvavo muzikos grupė „TaRūta“ (Ukraina). Buvo dainuojamos ukrainiečių ir lietuvių liaudies dainos, giedamos giesmės. Diakonas Roman Koliada pagrojo fortepijonu keletą kūrinių. Maidano dalyviai parodė keletą nuotraukų iš pernykščių įvykių Ukrainos sostinėje. Renginio pabaigoje buvo sugiedoti Ukrainos ir Lietuvos Respublikų valstybiniai himnai.

 

 Parapijos vikaras kun. N. Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021