Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Dievo Motinos M. Marijos paveikslo sutikimas (2008-04-06)

Paskelbta: 2008-04-07

Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. 12 val.  iškilminga Kauno arkivyskupijos kunigų, patarnautojų, parapijos jaunimo, choro ir gausaus būrio tikinčiųjų procesija pajudėjo link Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios. Procesijos centre „Saulės“ gimnazijos vaikinai iškilmingai nešė Šiluvos Dievo Motinos M. Marijos paveikslo kopiją.

Procesijai ir šv. Mišioms, skirtoms M. Marijos garbei, vadovavo arkivyskupas S.Tamkevičius SJ, koncelebravo arkivyskupijos kancleris mons. A.Grušas, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. A. Žukauskas, dekanas mons. V.Grigaravičius ir įvairių parapijų kunigai bei klebonai.

Homilijoje arkivyskupas priminė svarbiausius Evangelijos akcentus apie mokinius keliaujančius Emauso keliu. Juos nuramino ir suteikė viltį pro šalį einantis keleivis. Mokinai primygtinai kviečia pakeleivį pasilikti vakarienės ir buvo džiugiai nustebinti, atpažinę Jėzų.                                                      

Einantys į Emausą mums primena kiekvieną, kuris šiandien ištiktas bėdų palieka šeimą, tėvynę ir bėga į užsienį ieškoti lengvesnio, pelningesnio, geresnio gyvenimo. Dar blogiau, kai pasineriame į narkotikus, alkoholizmą arba net prieiname iki savižudybės. Nelaimė, kai bėdoje žmogus nesugeba atsiremti į prisikėlusįjį Kristų, nes neatpažįsta Jo, esančio šalia.
Prieš 400 metų Lietuva tiek ekonomiškai, tiek dvasiškai išgyveno krizę. Net Šiluvos kunigas supakavo visą bažnyčios turtą ir paslėpęs jį pabėgo.

Šiandien taip pat ne vienas tautietis palieka Bažnyčią ir pasineria į sekuliarizmo vandenis – pramogose bando rasti nusiraminimą. Bažnyčia išgyvena pašaukimų stoką. Tai bandoma pateisinti tuo, kad viena rimčiausių problemų yra celibatas. Tačiau protestantai, kuriems leidžiama vesti, taip pat išgyvena pašaukimų stoką.

Mes skatinami kančią įprasminti, pasidalinti su Kristumi. Suvokimas, kad galima įprasminti kančią ir sunkumus, leido pirmiesiems mokiniams išgyventi. Jėzus atpažįstamas darant gerus darbus. Jį išgyvename, kai maitinamės Eucharistine duona, todėl kunigai kviečia bent sekmadieniais ateiti į šv. Mišias.

„Ruošiantis Švč. M. Marijos jubiliejui kviečiame atverti širdis Motinai Marijai, kuri pripildys jas gėrio ir meilės“ – homiliją užbaigė arkivyskupas.

16 val. Švč. M. Marijos garbei skambėjo vargonų muzika. Ją atliko vargonininkas Michael Maine iš Didžiosios Britanijos.                                                                           

17.30 val. buvo giedama Švč. M. Marijos litanija, kuriai vadovavo mons. V. Grigaravičius.

18.00 val. šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas, jis savotiškai pratęsė arkivyskupo mintį. Kvietė šiomis dienomis dažniau kreiptis į Švč. M. Mariją, kuri yra tikroji Pagalba ir tiesiausias, trumpiausias Kelias pas Jėzų. Ji gali nutraukti šydą, dengiantį mūsų akis ir neleidžiantį pamatyti, atpažinti Jėzų.
Homiliją klebonas baigė žodžiais: „Tegul Motina Marija ir Šventoji Dvasia stiprina mus visus, kai vargo prislėgti atsiduriame vieni Emauso kelyje ir tepadeda sutikti, atpažinti Jėzų, kuris tikrai paguos ir nuramins.“

Vakaro šv. Mišiose giesmėmis Marijai džiugino vaikiški, nuoširdūs balsai – giedojo darželio „Pasaka“ vaikų choras, vadovė Eglė Stankevičienė.

                                                                                                           B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021