Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Žaliakalnio bendruomenės valanda „Tu ant Žalio kalno gyveni“ (2015-04-19)

Paskelbta: 2015-04-22

Gražų balandžio 19-osios sekmadienį į M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salę parapijiečius sukvietė jau tradicine tapusi Žaliakalnio bendruomenės valanda „Tu ant Žalio kalno gyveni“.

Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, tradiciškai pradėdamas renginį, pakvietė bendruomenę džiaugtis ir švęsti Prisikėlimo šventę iki pačių Sekminių. Parapijiečių vardu sveikindamas bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ pirmininkę Reginą Markevičienę jubiliejaus proga, palinkėjo jai ir toliau nepavargstant savo darbais gražinti Žaliakalnį ir tarytum antrą kartą pakrikštijo, švelniai pavadindamas Žaliakalnio Reginute...


Nuostabų koncertą susirinkusiems dovanojo Bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ mišrus choras „Gaida“ ir choro vadovas Arvydas Paulauskas.


Arvydas Paulauskas  yra net tik šio choro vadovas, solistas,  bet ir Palemono Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios vargonininkas.

Praėjusių metų rudenį pulkelis dainą mylinčių ir namuose sėdėti nemėgstančių Žaliakalnio senjorų susibūrė ir nusprendė dainuoti drauge. Dainorėlius globoti ryžosi bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“. Taip ir atsirado Žaliakalnyje naujas mišrus choras „Gaida“. Choras du kartus per savaitę repetuoja Žaliakalnio progimnazijoje ir kantriai mokosi naujų dainų.

Kaip dainoriams sekasi, praėjusį sekmadienį išgirsti galėjo ir visi M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje Prisikėlimo ir Pavasario švęsti susirinkę Žalio kalno gyventojai. Skambėjo nuoširdumu paperkančios lietuvių kompozitorių ir paties choro vadovo sukurtos dainos bei romansai.

Antroje koncerto dalyje klausėmės Žaliakalnio dainiaus, bardo ir poeto Edmundo Janušaičio kaip visada šmaikštaus žodžio ir lyrinių, gyvai atliekamų dainų, persmelktų liūdesio, bet spinduliuojančių nesumeluota meile savo gimtajam Žaliakalniui.


Parodų salėje buvo galima apžiūrėti Kauno tekstilininkių grupės „Esame“ eksponuojama parodą „Kūrybos galia“, skirtą Motinos dienai. Tai jau ne pirmi metai kai šios dailininkės  džiugina mūsų lankytojus savo pagamintais tekstilės darbais.


Palinkėkime Žaliakalnio bendruomenės chorui „Gaida" ir šauniajam jo vadovui sveikatos, ištvermės, kantrybės ir dar daugiau skambių dainų. Nuoširdų ačiū tariame  Kauno tekstilininkių grupei  „Esame“ už parodą.

O Žaliakalnio Reginutė dėkoja bendruomenei, Žaliakalnio seniūnijai, savo mieloms bendradarbėms iš Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos ir visiems visiems už šiltus žodžius, prasmingus palinkėjimus, nuoširdumą.

Burkimės vienas šalia kito, bendraukime ir būkime kartu!


Kristaus Prisikėlimo parapijos ir bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“ informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021