Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo procesija Kauno mieste ir iškilmės arkikatedroje (2015-06-07)

Paskelbta: 2015-06-08

Birželio 6 d., sekmadienį, atšventę Devintinių iškilmę parapijoje, sekmadienio rytą Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji su klebonu  mons. V. Grigaravičiumi   išskubėjo  prie Įgulos bažnyčios, nuo kurios prasidėjo Devintinių procesija su Švč. Sakramentu į arkikatedrą baziliką. 


Eucharistijos procesijai ir 12.00 val. iškilmingoms šv. Mišioms arkikatedroje vadovavo Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras K. Kėvalas, koncelebravo procesijoje dalyvavusieji kunigai. (Išsamiau skaityti  >>>)

                                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021