Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūryje - Kuo turtingesnis dvasiškai, tuo laimingesnis... (2015-09-02)

Paskelbta: 2015-09-11

Rugsėjo 2-oji, pirmasis trečiadienis. Senjorų popietėje daugiau kaip keturios dešimtys. Pasisveikinimai, šypsenos, šilti žodžiai. Miela girdėti, kad laukė susitikimo po vasaros, kad pasiilgo bendravimo... Du mėnesiai prabėgo labai greitai, pradėjome jau devintuosius sambūrio susitikimų metus kiekvieną trečiadienį. Pirmiausia bendra malda padėkojome Dievui, kad per vasarą sustiprėjome ir galime džiaugtis, kad turime galimybę čia susirinkti, pabendrauti , išgirsti naujienų, tobulėti.

Mūsų sambūrio dvasios vadovas  – klebonas mons. Vytautas Grigaravičius širdingai pasveikino senjorus, linkėdamas prasmingų popiečių, sveikatos ir tobulėjimo. „Išlaikykite šeimynišką dvasią, nepamirškite nuolankumo, įsiklausykite, ką kalba kitas, gerbkite vienas kito nuomonę, gyvenkite vienybėje ir puoselėkite gerumą“- kalbėjo klebonas,- tobulėkite dvasiškai, nes kuo žmogus turtingesnis dvasiškai – tuo laimingesnis“.


Ilgai bendravome, nes po vasaros daug įspūdžių, mintimis pasidalino Danutė Masaitienė, Vincenta Savickaitė, Zofija Kulinkevičienė bei kiti. Žinoma, netrūko ir mūsų pamėgtų dainų. Laiko sustabdyti negalime, todėl kasdienybė ir kiekviena akimirka turi būti kuo šviesesnė.

Ko mums labiausiai reikia? Nuoširdumo, ramybės, atlaidumo, maldos, Dievo palaimos, sveikatos, meilės, šypsenos, dainos ir vilties. Tai sudėjome į simbolinę puokštę, kurią saugosime, puoselėsime....

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021