Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Švč. M. Marijos draugijos narių posėdis (2015-10-03)

Paskelbta: 2015-10-06

Spalio 3 d. po vasaros atostogų susirinko parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai. Susitikimą malda pradėjo Dvasios vadas kun. J. Grigonis.

Po to jis trumpai priminė Švč. Mergelės Marijos reikšmę dvasiniame žmogaus gyvenime, jos apsireiškimą Šiluvoje – vieną iš pirmųjų Europoje.

Prie arbatos puodelio draugijos nariai aptarė tolimesnę veiklą: šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišias kalbės Rožinio maldą įvairiomis intencijomis, dalyvaus parapijos bendruomenės gyvenime, vieną iš artimiausių sekmadienių numatomas naujų narių priėmimas į draugiją.

                                       Draugijos koordinatorė A. Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021