Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Apie žymų Lietuvos solistą (2015-09-30)

Paskelbta: 2015-10-09

Paskutinį rugsėjo trečiadienį senjorai susirinkę popietėn išgirdo pasakojimą apie žymų Lietuvos solistą, švenčiantį 80 metų jubiliejų, iš kurių 55-erius metus dainavo operos scenoje, – maestro Virgilijų Noreiką.Tai išties mūsų tautos žvaigždė ir pasididžiavimas.

Solisto jubiliejui leidykla „Tyto alba“ išleido muzikologo Viktoro Gerulaičio parengtą monografiją „Virgilijus Noreika:“Ir kur benueičiau...“.

Joje ne tik kaip jis parengė 46 vaidmenis ir sudainavo daugiau kaip 900 spektaklių, kokiose operos dainavo, prisimenamas ir 1975-1991 metų laikotarpis, kai V. Noreika vadovavo teatrui. Netekęs galimybės dainuoti operose, ėmėsi pedagoginės ir koncertinės veiklos. Iš viso yra atlikęs apie devynis šimtus rečitalių, dalyvavęs daugiau kaip 4 tūkst koncertų, beveik pusšimtis paruoštų dainininkų.

Antroji popietės dalis buvo skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai. Painformavau, kokie renginiai ir kur vyksta spalio mėnesį, skirti senjorams. Pasveikinome rugsėjo mėnesį gimusius. Eugenija Bujankina, Anelė Žilinskienė, Janina Bendžiūnienė bei kiti pasidalino mintimis apie gyvenimą, apie mūsų sambūrį.

                                                      Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021