Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Susikaupimo valandėlė „Saulės“ gimnazijoje (2015-10-23)

Paskelbta: 2015-10-22

Spalio 23 d. Kauno „Saulės“ gimnazijoje vyko susikaupimo valandėlė gimnazijos bendruomenei „Vaivorykštės tiltais ateikit“, kuri buvo skirta Vėlinėms paminėti.


Renginyje dalyvavo Kristaus Prisikėlimo parapijos kun. Linas Šipavičius. Svečias kalbėjo apie amžinojo gyvenimo prasmę, priminė šventųjų pavyzdžius, tikinčio žmogaus siekį eiti šventumo keliu siekiant išganymo.


Susikaupimo metu dorinio ugdymo mokytojos Neringa Zaveckienė ir Nijolė Kulėšienė susirinkusius bendruomenės mokytojus ir moksleivius kvietė susimąstyti apie kasdienės mūsų būties trapumą bei dvasinius tiltus jungiančius mūsų sielas su išėjusiais amžinybėn.


Skambėjo Franco Šuberto kūriniai, kuriuos smuiku atliko 1b klasės mokinė Gabija Damijonaitytė. Moksleiviai uždegė atminimo žvakutes išėjusiems amžinybėn gimnazijos mokytojams ir moksleiviams. Bendruomenė pagerbė jų atminimą tylos minute.

 „Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021