Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Marijos legionas - Atsiliepkime į begalinę Kristaus meilę (2015-10-28)

Paskelbta: 2015-10-28

Parapijos Marijos legiono narės kartu su Švč. Sakramento adoruotojais renkasi antradieniais po rytinių šv. Mišių mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Prie išstatyto Švč. Sakramento kartu su dvasios vadovu kun. J. Grigoniu pradėjome skaityti Marijos radijo išleistą knygelę „Adoracija - paslėptas lobis“. Tai Opus Dei prelato vysk. Ksavero Ečevarija (Javier Echevarria) 2004 m. spalio 2 d. parašytas laiškas tikintiesiems.

Autorius daug kartų cituoja šv. Chosemariją Eskrivą, žmogų įsimylėjusį Eucharistiją, ir pataria skaityti bei apmąstyti šią knygelę, kad atsilieptume į begalinę Kristaus meilę, visa širdimi tikėtume Jėzaus Kristaus tikru buvimu Eucharistijoje ir, kad šv. Mišios taptų vidinio gyvenimo centru.

Marijos legiono  koord. K. Jasilionienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021