Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Jei širdies nepaliesi, protas neatsivers...(2015-12-02)

Paskelbta: 2015-12-09

Prasidėjo Adventas. Ne vieną kartą Advento metu pagyvenusių žmonių sambūrio nariai atlieka nedidelę kelionę, aplankydami kurią nors miesto bažnyčią. Šį kartą adventinė kelionė Senamiestin.

Gruodžio pirmąjį trečiadienį senjorai aplankė kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinį butą-muziejų. Vedėja Irena Petraitienė dvi valandas mums pasakojo apie Jo Eminencijos gyvenimą, vaikystę , tėviškę, pašaukimo ir tarnystės kelią. Ir, be abejo, paskutiniuosius kardinolo gyvenimo mėnesius, kai Irena buvo šalia. Sudėtingas ir nelengvas buvo kardinolo Vincento Sladkevičiaus tarnystės kelias, bet eidamas juo jis buvo patriotinės dvasios žmogus, visada ir visur sklido Jo įtaigus kunigo žodis, kiekviena mintis rasdavo ryšį su Evangelija, nuo jo sklido gerumo kibirkštys, jis visus vienijo.


Klausėmės gerb. Irenos gilaus, širdingo pasakojimo ir tarsi jautėme didžio Lietuvos žmogaus meilę, jo širdingumą, paprastumą , ištikimybę Dievui ir žmonėms. Išgirdome ir pamatėme Jo Eminenciją pokalbio įraše su Dalia Kutraite. Ir mažame kambarėlyje, prie Jo lovelės, pasimeldėme, dėkodami Dievui, kad Lietuvos žmonės buvo apdovanoti ypatinga dovana - Jo Eminencija kardinolu Vincentu Sladkevičiumi.

Tos valandos leido mums prisiliesti, pajusti kardinolo gyvenimo prasmę, prisiminti Jį, pabūti Jo artumoje. Ir būtų gera niekada ir niekam nepamiršti Jo ir tartų žodžių ypač apie gerumą: „Atidarykime gerumo duris kiekvienam, trokštančiam pas mus užeiti, su mumis bendrauti. Gerumas tik tuomet sušvinta Dievo dovanos spalvomis, kai mes kitiems ką gero padarome...Jei širdies nepaliesi, protas neatsivers...Neieškokime to, kas mus skiria. Ieškokime to, kas mus vienija.Tai gerumas.“

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021