Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gyvybės diena (2008-04-26)

Paskelbta: 2008-05-14

 

Minint Gyvybės dieną, balandžio 26 d., Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko įvairūs renginiai, kuriuos organizavo Šv. Jono broliai. Į šventę buvo kviečiamos ir atvyko šeimos su įvairaus amžiaus vaikučiais. Iš viso dalyvavo apie 30 šeimų.

Įžanginį žodį tarė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis pasidžiaugė gausiai susirinkusiomis šeimomis, palinkėjo prasmingo pasibuvimo drauge bei darnos ir Dievo palaimos šeimoms.

Vėliau tėveliams buvo skaitomos paskaitos temomis: „Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera“ (Pr 1, 31) – skaitė br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus bei “Ar Kristuje mes esame gyvieji“ - skaitė prioras t. Jonas Emanuelis. Buvo „Lectio divina“ arba paauglių ir tėvų diskusija.

Mažieji šventės dalyviai taip pat nenuobodžiavo: jie lankėsi zoologijos sode, vyko pokalbiai su Šventojo Jono apaštališkomis seserimis bei vienuoliais. Jaunųjų šventės dalyvių užimtumu ir priežiūra rūpinosi savanoriai.

Vakare šv. Mišias aukojo: t. Jonas, t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus ir prioras t. J. Emanuelis. Homiliją sakė t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus.

Renginį užbaigė agapė ir vakaronė, kurios metu buvo parodytas vaidinimas apie Šv. Serafimo gyvenimą, kurį atliko Šv. Damijano maldos grupės jaunimas.

                                                                Ineta Žukauskaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021