Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Migrantų ir pabėgėlių diena parapijoje (2016-01-17)

Paskelbta: 2016-01-18

Sausio 17 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje buvo minima Migrantų ir pabėgėlių diena. Šią ypatingą Jubiliejinių Gailestingumo metų dieną prieš šv. Mišias buvo komentuojama popiežiaus Pranciškaus Žinia 2016 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga „Migrantai ir pabėgėliai – iššūkis. Atsakas – gailestingumo Evangelija.“ (Žinią skaitykite >>>)

Pradėdamas Sumos šv. Mišias, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo, kad šis sekmadienis yra Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus dalis.

Šiandien esame Popiežiaus kviečiami melstis už migrantus ir pabėgėlius, kad jie svetimoje šalyje rastų reikiamą pagalbą, patirtų žmonių dėmesį bei atjautą. Dauguma mūsų savo šeimose taip pat turi artimųjų, išvykusių iš tėvynės, todėl su malda apkabinkime ir juos, visiems prašydami Dievo pagalbos ir gailestingumo.

Šio sekmadienio Dievo Žodžio skaitiniai, ypač Evangelija, pateikė Marijos ir Jėzaus pavyzdį, kaip širdimi išgyventi gailestingumą, pajusti šalia esančiojo poreikius ir į juos atsiliepti.

Šv. Mišiose buvo kalbama visuotinė malda prisimenant persekiojamus dėl tikėjimo ir karo alinamų šalių gyventojus, kurie ieško taikaus prieglobsčio kitose šalyse, meldėmės ir už lietuvaičius, jų šeimas, lietuvių bendruomenes, gyvenančias užsienyje. Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021