Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Atsisveikinimas su Tėvyne... (2016-02-04)

Paskelbta: 2016-02-10

Vasario 3-osios senjorų popietėje skambėjo ne tik šis Mykolo Kleopo Oginskio garsiausias kūrinys – polonezas.

Prieš 250 metų gimė Abiejų Tautų Respublikos politinis veikėjas, kompozitorius, kunigaikštis M. K. Oginskis. Jis paveldėjo dvarus Zalesėje, Rietave, rūmus Vilniuje, bet nesimėgavo turtingo dvarininko gyvenimu, o siekė aukštesnių tikslų. Traukiantis iš Lietuvos po pralaimėto Kosčiuskos sukilimo prieš Rusiją, M. K. Oginskis sukūrė polonezą „Atsisveikinimas su Tėvyne“.


Jis vadovavo kelių apskričių sukilėliams, pralaimėjus, išvyko į užsienį, gyveno Prancūzijoje, Turkijoje. Netgi bandė išrūpinti Lietuvai autonomiją Rusijos imperijoje. Kai visos viltys atgauti Lietuvai laisvę buvo prarastos, M. K. Oginskis išvyko į Italiją, rašė prisiminimus ir kūrė muziką.

Apie M. K. Oginskio gyvenimą, siekius, kūrybą, gyvenimo credo senjorams atskleidė Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė. Ji sukūrė labai įdomią literatūrinę- muzikinę kompoziciją „Užkoduotas Tėvynės meilės ir ilgesio genas,“ skirtą M. K. Oginskio 250 gimimo metinių sukakčiai. Subtiliai, įtaigiai prelegentė mums atskleidė šio tauraus žmogaus gyvenimą.


Matėme vaizdus, girdėjome Violetos pasakojimą, skambėjo muzikos garsai ir tarsi M. K. Oginskio idėjos sklandė tarp mūsų, jaudino jo siekiai –„Tėvynės labui skiriu savo turtus, darbus, gyvenimą...“

Senjorai širdingai dėkojo Violetai Bakutienei už patirtą pažintį su M. K. Oginskiu, už prasmingą valandą. Ne vienam senjorui liks atmintyje, ką išgirdome, pamatėme, prisiminėme. Nepamirštami M. K. Oginskio idealai, jo muzika, nuostatos: „Nieko nekaltinti ir nesiskųsti, nedaryti niekšybių, nebūti įžūliam, mandagiai elgtis net su priešu...Pradėk dieną malda, padėkok savo motinai...“

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021