Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Šv. Velykos (2016-04-01)

Paskelbta: 2016-04-06


Pirmąjį balandžio trečiadienį senjorams buvo didelė šventė. Pasipuošę, su gera nuotaika ir lauknešėliais susirinkome švęsti Šv. Velykų. Reikia pasidžiaugti, kad pagyvenusių žmonių sambūrio nariai jau devintą kartą kartu švenčia Prisikėlimo šventę.

Prie pavasariškai papuošto stalo susėdo gausus būrys senjorų. Malda padėkojome Aukščiausiajam, kad turime galimybę tokiame dideliame bendraminčių būryje pasidžiaugti didžiuoju Prisikėlimu ir meldėme Šventosios Dvasios dar labiau apreikšti mums Prisikėlimo slėpinį.


Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino su didžia Prisikėlimo švente , linkėdamas sustiprėti ir dvasiškai, ir fiziškai, patyrus didįjį Prisikėlimo džiaugsmą.

O kaip be tradicinių margučių? Buvo išrinktas gražiausias ir stipriausias, autoriai apdovanoti prizais. Senjorai bendravo, šnekučiavosi, mintimis pasidalino Lili Čepauskienė, Marijona Tupikienė, Dalia Misiulevičienė, Onutė Pranevičienė, Zenonas Kunevičius ir kiti. O kokia šventė be mūsų pamėgtų dainų?

Tai buvo prasminga senjorų šeimos šventė, kai kartu galime džiaugtis ir dalintis Dievo suteiktomis malonėmis.

                                               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021